Rena Milgrom (ČR)  CMA, TPT, RSME

Majitelka studia, tanečnice, lektorka, certifikovaná pohybová analytička, registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA), taneční a pohybová terapeutka (TANTER). Praxe v oboru 15 let).

Učí jak netanečníky, tedy širokou veřejnost ve studiu DanceLAB, tak tanečníky na taneční konzervatoři Palucca v Drážďanech.

Autorka programu  Vědomé Tělo se
zaměřením na somatické vzdělávání.

"

"Studie Laban/Bartenieff Movement Studies v New Yorku a základy Body-Mind Centering mi zcela změnily život a pohled na svět i umění. Nikde se mi nedostalo tolik komplexního porozumnění nejen pohybu, ale hlavně sebe sama a všeho, co se děje kolem v životě."

"Baví mě v lidech probouzet jejich autenticitu a sledovat, jak se posouvá jejich pohybový potenciál a hlavně, jak společně tvoříme krásnou dočasnou autonomní zónu..."

http://www.programvedometelo.cz/rena-milgrom


Hearn Gadbois (US/ČR)

Lektor, skladatel s více než 40ti letou dráhou performéra, která ho zavedla ke spolupráci s mnoha významnými umělci a tanečníky. Natočil mnoho cd a koncertoval s Patti Smith, Yoko Ono, Meredith Monk, Susan Deyhim, Robertem Eanem, Gabrielle Roth spolupracoval s Carterem Burwellem (film music), Master musicians of Jajouka a mnoha jinými. V 80.letech byl v NewYorku členem populární alternativní funkové kapely Saqqara Dogs. Studoval rytmické moudrosti mnoha kultur, počínaje Brazílií, přes severní Afriku, Střední východ a Střední Asie až do Indie. Po 9.11.2001 se z New Yorku postupně přesídlil do Prahy, kde spolupracuje s různými umělci jako "freelance artist".


http://www.hearngadbois.info/


MgA. Anna Línová

Svobodná umělkyně na poli současného tance, pohybového divadla a improvizace. Taneční konzervatoř a VŠMÚ v Bratislavě.  Specializaci pro pohybovou a dotykovou práci s malými dětmi Infant Developmental Movement Education - IDME, které je součástí programu The School of Body-Mind Centering®. Interní vyučující na konzervatoři Duncan Centrum, v minulosti také na HAMU, DAMU a JAMU.


Mgr. Zuzana Vlčinská

Lektorka prožitkového zpívání, muzikoložka, terapeutka, lektorka České Orffovy společnosti

"Ve své práci spojuji hlas, pohyb a imaginaci. Zajímají mě psychické a fyzické procesy související se zpěvem a interpretací hudby. Věřím, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše."


http://www.prozitkovezpivani.cz


Kamila Kutálková

Akreditovaný cyklus seminářů pro taneční pedagogy v ARTAMĚ, útvaru pro dětské estetické aktivity, roční kurzy Jak dovést dítě k tvorbě a Současné pohybové trendy, program Pohybové hry s hudbou u Prof. PhDr. E. Jenčkové, hudební kurz České Orffovy společnosti

"Tanec je pro mě možnost hledání pravdivosti a přirozenosti pohybu i prožívání. Mým cílem je vést děti k uvědomění si vlastního pohybu a jeho zkoumání. Co je pohyb přirozený, který nám vše usnadňuje a co nepřirozený, který nás naopak blokuje?"

http://www.studiohoupacka.cz
Lucie Kroužilová

Taneční konzervatoř Duncan Centre a Střední pedagogická škola, kurz New dance, anatomie v pohybu a kontaktní improvizace (ARTAMA), Labanova analýza & BF, Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života v pohybovém výukovém procesu  (Check point art).  Kurz integrace BMC do kontaktní improvizace, Vzdělávání Baby Soma - Vývin pohybu v prvním roce života - východisko pozdějšího vnímání a učení (Babyfit).  Celková praxe v oboru 8 let

"Tanec je pro mě cesta, intuitivní svět, způsob, jak být teď a tady, celou svojí bytostí.   V tanci cítím, vnímám, zkoumám, pozoruji, objevuji, nacházím, odpočívám, jsem."

http://www.studiohoupacka.cz