SOMA CAFFÉ 

Pondělí 9:00 -10:00, začínáme 6.9.2021

Lektor: Anna Línová

Cena: 250 Kč. Lekci je potřeba uhradit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy prosím napište název lekce. Minimální počet jsou 4 účastníci.

Soma Caffé je somatická šedesátiminutová skupinová lekce. Nabízí probuzení prostřednictvím vnímání těla v pomalém a plynulém pohybu, které postupně vede k aktivnímu pohybu a tanci. Budeme se věnovat tělu a jeho vztahům se zemí a s prostorem. Do aktivního pohybu nám pomůže hra se základními pohybovými principy a různé kvality pohybu. Hravě, nenásilně, ale dynamicky můžeme vstoupit do dne. Ranní káva v pohybu.SOMA LABORATOŘ

Lektor: Anna Línová

Úterý 17:30 - 19:00, začínáme 7.9.2021

Cena: 350 Kč. Lekci je potřeba zaplatit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište název lekce. Minimální počet účastníků je 4.

Somatická lekce, která poskytuje čas pro vnímání vlastního těla a sledování jeho pohybových potřeb a chutí. V lekci se pracuje s konkrétním tématem, které zpracováváme pomocí doteku, práce s představou, partnerem a pohybem. Tento podzim budeme pokračovat tématem: Páteř a její možnosti pohybového vyjadřování. Součástí zkoumání budou i její vztahy s ostatními částmi těla a vztah se zemí a prostorem. Obecním tématem setkání je hledání odpovědi na otázku: jak jednat svobodně a tvořivě v zadaných formátech?


improLABORATOŘ

Středa 9:00 -10:00, začínáme 8.9.2021

Lektor: Anna Línová

Cena: 250 Kč. Lekci je potřeba uhradit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy prosím napište název lekce. Minimální počet jsou 4 účastníci.

Soma improvizace je hodinová lekce taneční improvizace na zadané téma a se zadanou strukturou nebo konkrétními pravidly. Začíná se 15minutovým somatickým laděním. Pak následuje prostor pro taneční improvizaci, kterou ukončí hovor o tom, co se během improvizace událo. Obecní téma, z kterého budeme vycházet je Příroda a zahrada, jejich podobnost i rozdílnost, a inspirativní napětí mezi nimi. Můžeme společně prožít jaké to je pro nás fungovat v pravidlech, reagovat aktuálně na situace, nebo kombinovat obě možnosti a vyživovat se tvořením.


Těle/Snění: Soma lab v pohybu s Renou Milgrom

Středa 18:30 - 19:00, v termínech 15.9. - 24.11.2021

Nový běh začínáme 12.1.-23.3.2022. A pak také 30.3.-8.6.2022. Přihlásit se můžete přes proklik v termínech nebo přímo v rozvrhu

Lektor: Rena Milgrom

Cena: jednotlivá lekce 300 Kč, Kurz 11 setkání 2 750 , platbu posílejte prosím na účet: ČSOB 181735160/0300, heslo název kurzu

Těle/Snění je tvořivá pohybová laboratoř. Lekce jsou vedeny pozvánkami do tělesněného vnímání, tázání  a odpovědí vyvstávajících v přítomnosti.  Zahřátí těla na začátku lekce čerpá z  Laban/Bartenieff pohybových studií , Body-Mind Centeringu a následně tělo přechází do pohybové poezie, reflektující smyslové vjemy, pocity, asociace. V každém je tato schopnost ukryta, pokud dáme prostor této neustále se měnící pozornosti a jejímu tělesnění. Tato pohybová praxe nám pokaždé odkrývá nové pohledy na okolní svět a na sebe sama, neb každý okamžik je novým gestaltem našeho momentálního rozpoložení, míry energie, podnětů a pozornosti.


AUTENTICKÝ POHYB - Authentic Movement

Čtvrtek 17:30 - 19:15, v termínech 16.9. - 25.11.2021  - tato skupina je již uzavřena.

Nový běh začínáme 13.1.-24.3.2022. A pak také 31.3.-9.6.2022. Přihlásit se můžete přes proklik v termínech, nebo také na renadance@gmail.com.

Lektor: Rena Milgrom

Uzavřená skupina: max 10 účastníků. 

Příležitostná účast je v průběhu semestru možná pro ty, kteří jsou v autentickém pohybu již zkušení.

Cena kurzu za 11 setkání 4 400 Kč, první zkušební sese 350 Kč, platbu posílejte prosím na účet: ČSOB 181735160/0300, heslo název kurzu

Autentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfullness. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně formou imaginace, exprese, vnitřní i vnější. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka. Autentický pohyb vychází jednak z konceptu jungiánské aktivní imaginace, tak z buddhistické psychologie a praktikuje se po celém světě. Proces je hluboce transformativní a jeho praktikování vynáší na povrch nevědomé procesy, které se následně vědomě verbálně zpracovávají.

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, chceš-li se setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, identifikovat témata, předsudky a zažité vzorce. Autentický pohyb je také cestou proti vyhoření, k léčení traumatu, k řešení vztahů, důvěry, sebepojetí a k budování vlastní autonymity.

Facilituje Rena Milgrom - Tanečně-pohybová terapeutka, CMA, RSME (česky i anglicky)


IN-SOMA s Renou Milgrom

Pondělí 13:30, 15:00 Úterý 13:00, Středa 11:00, 12:30, 14:00, Čtvrtek 16:00

Cena za individuální setkání: 900 - 1 000  Kč

Objednat se můžete přímo v rozvrh

Individuální somatická sese dle potřeb klienta:  1)Bodywork -  práce s pohybovým aparátem a dotekem 2)Tanečně-pohybová terapie  3) Pohybová analýza "Co říká tvoje tělo"


IN-SOMA - s Annou Línovou 

Provádí: Anna Línová

Pondělí 10:00 - 11:15, Středa 10:00 - 11:15

Cena: 900 

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 

Individuální lekce je vedena jako dotykový a/nebo pohybový dialog mezi klientem a pohybovým terapeutem. Téma setkání se profiluje ze zadání a potřeb klienta. Formát lekce je 60 minut somatické dotykové a/nebo pohybové práce a 15 minut vzájemného slovního sdílení v závěru setkání.

Lekci je potřeba zaplatit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište název lekce.


IN-SOMA bodywork s Lenkou Sabolčákovou

Provádí: Lenka Sabolčáková

Úterý 14:30, Pátek 10:00, 11:30, 14:30

Cena za individuální setkání: 700  Kč

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 

Budeme věnovat pozornost tomu, co vaše tělo právě potřebuje. Prostřednictvím vědomého a zaměřeného doteku, masáže měkkých tkání, jemné manipulace a citlivého uchopování těla, vytváříme prostor pro spojení se s vaší tělesnou moudrostí, pro uvolnění, úlevu, oživení a podporu ozdravení. 

Somatic Bodywork je způsob tělové péče, při kterém věnujeme plnou pozornost tomu, co se ve vašem těle odehrává. Klient je vědomě ve svém těle (neusíná). Je to hlubší vědomá tělesná zkušenost, která vytváří prostor pro oživení samoregulace těla. Setkání probíhá v pohodlném a lehkém oblečení. Začínáme z uvolněné polohy v leže na podložce.

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 


PROŽITKOVÉ ZPÍVÁNÍ

Lektor: Zuzana Vlčinská

Kontakt : 608 183 656 e-mail : zpivani@volny.cz

Pondělí   16:30 - 18:00, 18:30 -20:00       Úterý  9:00 -10:30, 17:30 - 19:00

Cena otevřené  lekce/200 Kč, přihlásit se můžete na kontaktech výše

Dílna je určena každému, kdo se chce blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou nebo
kdo si chce prostě jen zazpívat. Vítáni jsou i ti, kteří mají o sobě informaci, že zpívat nedovedou:
pokud se podaří odstranit bloky a ztuhlé návyky, pěkně zpívat dovede každý :-)) Lidé si odedávna zpívali, když cítili radost, smutek, opuštěnost, naději, sílu... Pomáhalo jim to nechat své prožitky prostoupit hlouběji do těla, spojit se s nimi a sdělit je světu. Když se zkušenost týkala celé obce, lidé spolu zpívali a tančili, dělili se o radosti a sdíleli své bolesti. Obřady jim pomáhaly projít proměnami a zkouškami, které přirozeně člení lidský život od narození do smrti.Naši předkové nám zanechali tisíce nádherných písní, jež nás mohou i dnes provázet na naší cestě a obohacovat ji svou hloubkou, obrazností a pravdivostí. Osvojit si takovou píseň může být něco jako návrat ke kořenům, moment spočinutí v sobě samém.Při zpívání aktivujeme nástroj, kterým je celé naše tělo, celá bytost. Proto budeme pracovat s tělem, s dechem a hlasem, budeme sami sebe nově poznávat. Písničky budeme zpívat vícehlasně: souzvuky a harmonie umocňují sdílení pocitů a emocí.

Storno podmínky:

  • Rezervace na semestrální kurzy je závazná po uhrazení částky. V případě, že se nebudete moct účastnit je potřeba za sebe najít náhradníka.
  • Přihlášky na víkendové a celodenní workshopy je možné stornovat nejpozději 14 dnů předem.
  • Týdenní programy nejpozději 6 týdnů předem z důvodu zajišťování ubytovacích a stravovacích kapacit.
  • Individuální hodiny a otevřené lekce je možné bez závazku zrušit 24 hodin předem.