SOMA CAFFÉ 

Pondělí 9:00 -10:00

Lektor: Anna Línová

Cena: 250 Kč. Lekci je potřeba uhradit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy prosím napište název lekce.

PŘIHLÁSIT SE můžete v rozvrhu

Vedená improvizace, která nabízí cestu od vnímání těla k pohybu a tanci ve hře s pohybovými tématy a s časoprostorem. Záměrem lekce je pohybové probuzení a dynamický vstup do pracovního týdne. Ranní káva v pohybu. 


SOMA DOTEK

Úterý 9:00 - 10:00

Lektor: Anna Línová

Cena: 250 Kč. Lekci je potřeba zaplatit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište název lekce.

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 

Lekce zaměřená na prohlubování schopnosti vnímat dotek v obou rolích: při dávání i při přijímaní. Během lekce se pracuje ve dvojici na zadaném dotykovém tématu. Vedené lekce jsou koncipovány jako prostor pro zkoušení a hledání.

15 minut v závěru lekce je vyhrazen čas na zpracování doteku v pohybu. Jak se hýbe dotýkané tělo, jak myslí dotýkané tělo?

Ztišení, vyladění, nebo aktivita mohou být výstupy z těchto setkání a zároveň vstupy do běžného dne 


VNÍMAVÉ TĚLO - Online

Středa 8:30 - 9:30, v termínech 26.5. -30.6.2021

Lektor: Lenka Sabolčáková

Cena: 200 Kč za jednotlivou hodinu, 1 000 Kč za všech 6 setkání. Platbu prosím převeďte na účet 6291180001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte název lekce.

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 

Vedená hodina zaměřená na probuzení tělesného vnímání a prohloubení všímavosti k sobě a prostoru kolem nás. Budeme objevovat a tvořit pohyb inspirován vjemy, zvuky, tvary, vztahy a potřebou našeho těla se v aktuálním kontextu vyjádřit. Ranné naladění a zpřítomnění v těle a pohybu. 

Odkaz na zoom setkání bude zaslán na email, všem přihlášeným.


SOMA LABORATOŘ

Lektor: Anna Línová

Středa 17:00 - 18:30

Cena: 350 Kč. Lekci je potřeba zaplatit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište název lekce.

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvhru

Pohybová lekce, která poskytuje čas pro vnímání vlastního těla a sledování jeho pohybových potřeb a chutí. V lekci se pracuje s konkrétním tématem, které zpracováváme pomocí doteku, práce s představou, partnerem a pohybem. Pro toto období jsem vybrala téma páteř a její možnosti vyjadřování se pohybem. Obecním tématem setkání je hledání odpovědi na otázku: jak jednat svobodně a tvořivě v zadaném formátu? 


SOMAlab  s Renou Milgrom

Středa 18:30 - 19:00, v termínech 26.5. -30.6.

Lektor: Rena Milgrom

Cena: Kurz 5 setkání 1 250 , platbu posílejte na účet: ČSOB 181735160/0300, heslo název kurzu

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvhru, nebo na renadance@gmail.com

SOMALAB je tvořivá pohybová laboratoř, kde se budeme věnovat tématům: Podpora Dechu, Pohyby života, Prostor vně i uvnitř, Fráze a kompozice. Kurz je určen pro každého milovníka pohybu a cvičení bdělé pozorosti. Bude zaměřen na pohyb, vnímání a fyzicko-psychickou hygienu. 


NATURE TOUCH - Doteky přírody, zpátky ke smyslům

Úterý 18:00 - 19:30, v termínech 12.5. -30.6.

Lektor: Rena Milgrom

Cena: Kurz 8 setkání 1 700 Kč, jednotlivá hodina 300 Kč, platbu posílejte na účet: ČSOB 181735160/0300, heslo název kurzu

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvhru, nebo na renadance@gmail.com

Tento program bude nabízet smyslné a smyslové procházky s pohybem. Dovolíme si, aby se nás příroda dotkla natolik, že v nás vyvolá momenty údivu a krásy tzv. Aisthesis Momenty spojení a jednoty. Povedu vás pozvánkami ke smyslové všímavosti, k pohybové i verbální tvorbě. Budeme se společně toulat po zákoutích městských parků a zelení, pokaždé jinde. Každé setkání se bude věnovat specifické výzvě, jak se na okolní svět dívat, co vnímat a jak v tom být. Koncept je inspirován japonským Shinrin-Yoku, což je v překladu "lesní koupel". Tyto ponory do přírody se však nemusí dít přímo v lesích, ale také v městské přírodě. Prošla jsem nejen tímto kurzem, ale svoji verzi environmentální somatiky praktikuji už řadu let. Zdroje jsou obrovské.

Budeme se hýbat, improvizovat a tvořit. Na každé setkání si vezměte sešit, tužku, či výtvarné potřeby. Setkání budou probíhat na předem dohodnutých místech a v případě deště ve studiu DanceLab na Vinohradech. Ve studiu pak pohybovou lekci přizpůsobíme vnitřním prostorům.


VNITŘNÍ PROSTORY - pohybová laboratoř online

Čtvrtek 8:30 -9:40, v termínech 3.6. - 24.6.2021  

Lektor: Rena Milgrom

Cena: Kurz 4 setkání 950 Kč,  platbu posílejte na účet: ČSOB 181735160/0300, heslo název kurzu

PŘIHLÁSIT SE   

Kurz je určen fyzioterapeutům a všem, kdo hledají souvislosti těla a emocí.
Vnitřní prostory budou probíhat na téma: 

 • Illiopsoas jako centrální messenger
 • Cyklus vztahů
 • Dech všemi buňkami
 • Pohyb emocí

AUTENTICKÝ POHYB - Authentic Movement

Čtvrtek 17:30 - 19:15, v termínech 20.5. - 24.6.2021  

Lektor: Rena Milgrom

Uzavřená skupina: max 6 účastníků

Cena: Kurz 6 setkání 2 000 Kč, zkušební sese 300 Kč, platbu posílejte na účet: ČSOB 181735160/0300, heslo název kurzu

PŘIHLÁSIT SE   

Autentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfullness. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně formou imaginace, exprese, vnitřní i vnější. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka. Autentický pohyb vychází jednak z konceptu jungiánské aktivní imaginace, tak z buddhistické psychologie a praktikuje se po celém světě. Proces je hluboce transformativní a jeho praktikování vynáší na povrch nevědomé procesy, které se následně vědomě zpracovávají.

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, chceš-li se setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, identifikovat témata, předsudky a zažité vzorce. Autentický pohyb je také cestou proti vyhoření, k léčení traumatu, k řešení vztahů, důvěry, sebepojetí a k budování vlastní autonymity.

Facilituje Rena Milgrom - Tanečně-pohybová terapeutka, CMA, RSME (česky i anglicky)


PROŽITKOVÝ POHYB

Pátek 8:30 - 9:30, v termínech 28.5. -25.6.2021

Lektor: Lenka Sabolčáková

Cena: 250 Kč za jednotlivou hodinu, 1 100 Kč za všech 5 setkání. Platbu prosím převeďte na účet 6291180001/5500, do zprávy pro príjemce uveďte název lekce.

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 

Lekce nabízí prostor pro setkání se s myslí našich jednotlivých tělesných systémů. Budeme se nořit do kvalit a rytmů, které v našem těle existují a probíhají. S jejich podporou budeme odkrývat naše pohybové možnosti a nalézat volnost pro pohyb a jeho dynamiku. 

Ranné rozproudění, vyživení, uvolnění a setkání s naším tělesnem.


IN -SOMA s Renou Milgrom

Provádí: Rena Milgrom

Pondelí 14:00, Úterý 13:00, Středa 11:00, 12:30, 14:00, Čtvrtek 16:00

Cena za individuální setkání: 800 - 1 000  Kč

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrh

Individuální somatická sese - Bodywork, práce s pohybovým aparátem, analýza pohybu. Individuální somatická sese/terapie či pohybová analýza "Co říká tvoje tělo"


IN-SOMA - individuální hodina 

Provádí: Anna Línová

Pondělí 10:00 - 11:15, Úterý 10:00 - 11:15

Cena: 900 

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 

Individuální lekce je vedena jako dotykový a/nebo pohybový dialog mezi klientem a pohybovým terapeutem. Vychází ze zadání a potřeb klienta. Formát lekce je 60 minut somatické dotykové a/nebo pohybové práce a 15 minut vzájemného slovního sdílení v závěru  

Lekci je potřeba zaplatit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište název lekce.


IN -SOMA bodywork

Provádí: Lenka Sabolčáková

Úterý 14:30, Pátek 10:00, 11:30, 14:30

Cena za individuální setkání: 700  Kč

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 

Budeme věnovat pozornost tomu, co vaše tělo právě potřebuje. Prostřednictvím vědomého a zaměřeného doteku, masáže měkkých tkání, jemné manipulace a citlivého uchopování těla, vytváříme prostor pro spojení se s vaší tělesnou moudrostí, pro uvolnění, úlevu, oživení a podporu ozdravení. 

Somatic Bodywork je způsob tělové péče, při kterém věnujeme plnou pozornost tomu, co se ve vašem těle odehrává. Klient je vědomě ve svém těle (neusíná). Je to hlubší vědomá tělesná zkušenost, která vytváří prostor pro oživení samoregulace těla. Setkání probíhá v pohodlném a lehkém oblečení. Začínáme z uvolněné polohy v leže na podložce.

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 


POHYBOVÉ STUDIO - HOUPAČKA

Lektor: Kamila Kutálkováwww.studiohoupacka.cz

Tvořivý pohybový ateliér pro děti 6-9 let, 

Úterý 15:00 - 16:00

Cena: podle počtu lekcí v semestru  lekce/145 Kč

PŘIHLÁSIT SE   

V hodinách se děti seznamují se základy současného tance a s taneční průpravou. Každý má prostor pro svou cestu, na které se setkává s ostatními, komunikuje s nimi a opět obohacen se vydává dál. To vše v klidném, bezpečném a radostném prostředí. Pohybová průprava: zkoumání lidské kostry, funkce kloubů a svalů v praxi.Taneční hry: jednoduché choreografie - učíme se je i vytváříme. Orientace v prostoru: vnímání celku i jednotlivých částí tanečního prostoru. Rozvoj hudebního cítění: práce s dynamikou a rytmem pohybu v závislosti na hudbě. Improvizace: na základě nabytých pohybových zkušeností spojených s vlastní kreativitou.

PROŽITKOVÉ ZPÍVÁNÍ

Lektor: Zuzana Vlčinskáwww.prozitkovezpivani.cz

Kontakt : 608 183 656 e-mail : zpivani@volny.cz

Pondělí   16:30 - 18:00, 18:30 -20:00       Úterý  9:00 -10:30, 17:30 - 19:00

Cena otevřené  lekce/200 Kč

PŘIHLÁSIT SE   

Dílna je určena každému, kdo se chce blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou nebo
kdo si chce prostě jen zazpívat. Vítáni jsou i ti, kteří mají o sobě informaci, že zpívat nedovedou:
pokud se podaří odstranit bloky a ztuhlé návyky, pěkně zpívat dovede každý :-)) Lidé si odedávna zpívali, když cítili radost, smutek, opuštěnost, naději, sílu... Pomáhalo jim to nechat své prožitky prostoupit hlouběji do těla, spojit se s nimi a sdělit je světu. Když se zkušenost týkala celé obce, lidé spolu zpívali a tančili, dělili se o radosti a sdíleli své bolesti. Obřady jim pomáhaly projít proměnami a zkouškami, které přirozeně člení lidský život od narození do smrti.Naši předkové nám zanechali tisíce nádherných písní, jež nás mohou i dnes provázet na naší cestě a obohacovat ji svou hloubkou, obrazností a pravdivostí. Osvojit si takovou píseň může být něco jako návrat ke kořenům, moment spočinutí v sobě samém.Při zpívání aktivujeme nástroj, kterým je celé naše tělo, celá bytost. Proto budeme pracovat s tělem, s dechem a hlasem, budeme sami sebe nově poznávat. Písničky budeme zpívat vícehlasně: souzvuky a harmonie umocňují sdílení pocitů a emocí.

ŠKOLA RYTMŮ a DRUMMING without Drums

Lektor: Hearn Gadbois (US/CR), www.hearngadbois.info

Kontakt : 732 278 160   e-mail: hearngadbois@gmail.com

lekce teď probíhají pouze jako indiviudální hodiny

Cena individuální lekce 450 Kč

PŘIHLÁSIT SE   

DanceLAB se může pochlubit ojedinělou výukou rytmiky a rytmických tradic z různých koutů světa. Ve výuce se používají bubny typu Zarb nebo Tonbak (Irán), darbuku, rámové bubny Bendir, Daf, Gaval. 

Metodika výuky se zaměřuje na sféru hudební i sféru každodenního života:

 • umění hrát "grooves" a plynout s hudbou
 • rozvíjení a znovunalezení naší rytmické inteligence
 • porozumění struktury a stavby rytmů
 • učit se improvizovat i komponovat

 V oblasti každodenního života rytmika nabízí:

 • umění relaxovat
 • naučit se koncentrovat na delší časový úsek
 • fungovat komplexně kreativní a zábavnou cestou
 • ztrácet obavy z chyb - čím více se jich nebojíme, tím méně jich pak děláme
 • rozvíjet mnohostranné vnímání
 • kinetickou koordinace