Popis kurzů studia DanceLAB

SOMA Laboratoř I.            SOMA CAFFÉ        SOMA Dotek       IN-SOMA bodywork L.S.

AUTENTICKÝ POHYB - Authentic Movement

Lektor: Rena Milgrom

Čtvrtek 17:30 - 19:15       

Uzavřená skupina: termíny budou zveřejněny dle covid situace

Cena: Kurz 14 setkání/4. 200,-  / zkušební sese 300 Kč, banka: ČSOB 181735160/0300

PŘIHLÁSIT SE   

Autentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfullness. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně formou imaginace, exprese, vnitřní i vnější. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka. Autentický pohyb vychází jednak z konceptu jungiánské aktivní imaginace, tak z buddhistické psychologie a praktikuje se po celém světě. Proces je hluboce transformativní a jeho praktikování vynáší na povrch nevědomé procesy, které se následně vědomě zpracovávají.

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, chceš-li se setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, identifikovat témata, předsudky a zažité vzorce. Autentický pohyb je také cestou proti vyhoření, k léčení traumatu, k řešení vztahů, důvěry, sebepojetí a k budování vlastní autonymity.

Facilituje Rena Milgrom - Tanečně-pohybová terapeutka, CMA, RSME (česky i anglicky)

SOMA LAB  - Příběhy těla

Lektor: Rena Milgrom

Středa 18:30 - 20:00

kurz:  4. ledna - 16.června 202125 lekcí setkání (do kurzu se lze zapojit i po začátku)

Cena:  zvýhodněná cena za tento půlroční semestr je 5. 000,-.  nebo lze zaplatit Kč 1000,-/měsíc, za které lze čerpat živé IN-SOMA sesse, skupinové lekce nebo úterní on-line zoom lekce  - více info dále

banka: ČSOB 181735160/0300

PŘIHLÁSIT SE   

V tomto kurzu se budeme věnovat vedenému pohybu na základech Bartenieff Fundamentals, Labanovy pohybové analýzy a postupně získávat nástroje pro vlastní expresivitu.

 "Vnímám pohyb jako způsob bytí, než jako funkci. Ty jsi pohybem! ne že tvoje tělo dělá pohyb...."Nezáleží zde na technické vyspělosti, spíše na zvědavosti a otevřenosti zkoumat. Kurz je určen jak věčným začátečníkům, tak i pokročilým.

Kurz se bude věnovat těmto konceptům: 

 Živý střed - Dech - Buňky - Evoluce z vody na zem - Páteř - Pánev - Pletenec ramenní - Ruce - Tělesné osy a roviny - Tři těla - Povaha kostí - Propriocepce - Dotek

VNITŘNÍ PROSTORY

Lektor: Rena Milgrom

Úterý  18:00 - 19:15 

Kurz:  4. ledna - 30.dubna 2021  (do kurzu se lze zapojit i později)

Cena: Cena lekce je 200 Kč,  při platbě 1 000 Kč za celý na měsíc má každý účastník v ceně jednu bonusovou živou lekci v květnu.

 banka: ČSOB 181735160/0300

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo na renadance@gmail.com

Somatické explorace ve Vašem obýváku fungují skvěle, pokud si pro ně vyhraníte prostor stejně jako pro meditace.

V tomto čase meditujeme v anatomických i psychologických obrazech optikou fenomenologie a somatiky - pociťovaného pocitu teď a tady. Obrazy, vjemy a pocity se odehrávají v pohybu, v prostoru, který máme k dispozici. Tyto lekce nás učí maximálně využívat svoji kinesféru - osobní prostor a všímat si věcí, kterých si běžně nevšímáme.

SOMA CAFFÉ - na měsíc

Lektor: Anna Línová

Pondělí 9:00 -10:00, hodiny začnou dle aktuální covid situace

Cena:

 • při platbě na měsíc 1 000 Kč/měsíc
 • cena jednotlivé lekce 300 Kč/ lekce

Po obdržení potvrzení o rezervaci vašeho místa je potřeba uhradit platbu nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu. Číslo účtu: 2172072173/0800 - zpráva pro příjemce: SOMA CAFFÉ - měsíční

Uhrazením platby je Vaše přihlášení závazné. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možné najít za sebe náhradníka.

PŘIHLÁSIT SE v rozvrhu

Soma Caffé je hodina vedené improvizace, kde východiskem pro taneční a pohybovou hru je tělo vnímané subjektivně a jeho vztah s časoprostorem. Záměrem lekcí je pohybové probuzení a dynamický vstup do pracovního týdne. Ranní káva v pohybu.


SOMA LABORATOŘ

Lektor: Anna Línová

Středa 17:00 - 18:30, v případe stupně 4. je skupina rozdělena na dvě 16:30 -17:30 a 17:30 -18:30

Kurz: setkání začnou dle covid situace, prihlašte se abyste nezmešklali info o začátku

Cena: Kurz 14 setkání/4.200,- a zkušební lekce/300 Kč

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvhru

Pohybová a taneční lekce, která poskytuje prostor pro zkoumání, tanec i slovní reflexi. Pro zpracování zadaných pohybových témat se využívá dotek, vědomé vnímání, práce s představou i partnerem. Obecnými tématy pro tento semestr jsou témata: kontrola versus důvěra a téma: komfort versus uchopení výzvy.

SOMA DOTEK

Lektor: Anna Línová

Středa 9:00 - 10:00

Cena jednotlivé hodiny: 300Kč 

Po obdržení potvrzení o rezervaci Vašeho místa je potřeba uhradit platbu nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu. Číslo účtu: 2172072173/0800 - zpráva pro příjemce: SOMA DOTEK lekce.

Uhrazením platby je Vaše přihlášení závazné. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možné najít za sebe náhradníka.

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 

SOMA DOTEK je lekce zaměřená na prohlubování schopnosti vnímat dotek v obou rolích: při dávání i při přijímání. Během celé lekce se pracuje ve dvojici na zadaném dotykovém tématu. Vedené lekce jsou koncipovány jako prostor pro zkoušení a hledání. Ztišení, vyladění, nebo aktivita mohou být výstupy z těchto setkání a zároveň vstupy do běžného dne.

Semináře SOMA SOBOTA 

Lektor: Anna Línová

Sobota 9:00 - 12:30, kontrétní termíny naleznete níže

Sobotní somaticky zaměřené pohybové dopoledne s konkrétními tématy. Formát tři a půl hodinového setkání nabízí možnost prozkoumat jednotlivé aspekty těla v kontextu. Pro každé dopoledne budou vybrané určité aspekty z těchto okruhů: 

Cena je 1000 Kč/ 1 dopoledne 

Rezervovat místo na seminář si můžete již nyní. Platbu za seminář je potřeba uhradit nejpozději týden po potvrzení o jeho konání. 

Číslo účtu: 2172072173/0800 - zpráva pro příjemce: SOMA SOBOTA. Uhrazením platby je Vaše přihlášení závazné. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možné najít za sebe náhradníka.

Místo konáni: DanceLab U Zvonařky 9, Praha-Vinohrady

IN -SOMA bodywork

Praktikant: Lenka Sabolčáková

Úterý: 14:30, Pátek 10:00, 11:00, 14:30

Cena jedné individuální sesse je: 650 Kč

Budeme věnovat pozornost tomu, co vaše tělo právě potřebuje. Prostřednictvím vědomého a zaměřeného doteku, masáže měkkých tkání, jemné manipulace a citlivého uchopování těla, vytváříme prostor pro spojení se s vaší tělesnou moudrostí, pro uvolnění, úlevu, oživení a podporu ozdravení. 

Somatic Bodywork je způsob tělové péče, při kterém věnujeme plnou pozornost tomu, co se ve vašem těle odehrává. Klient je vědomě ve svém těle (neusíná). Je to hlubší vědomá tělesná zkušenost, která vytváří prostor pro oživení samoregulace těla. Setkání probíhá v pohodlném a lehkém oblečení. Začínáme z uvolněné polohy v leže na podložce.

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 

POHYBOVÉ STUDIO - HOUPAČKA

Lektor: Kamila Kutálkováwww.studiohoupacka.cz

Tvořivý pohybový ateliér pro děti 6-9 let, 

Úterý 15:00 - 16:00

Cena: podle počtu lekcí v semestru  lekce/145 Kč

PŘIHLÁSIT SE   

V hodinách se děti seznamují se základy současného tance a s taneční průpravou. Každý má prostor pro svou cestu, na které se setkává s ostatními, komunikuje s nimi a opět obohacen se vydává dál. To vše v klidném, bezpečném a radostném prostředí. Pohybová průprava: zkoumání lidské kostry, funkce kloubů a svalů v praxi.Taneční hry: jednoduché choreografie - učíme se je i vytváříme. Orientace v prostoru: vnímání celku i jednotlivých částí tanečního prostoru. Rozvoj hudebního cítění: práce s dynamikou a rytmem pohybu v závislosti na hudbě. Improvizace: na základě nabytých pohybových zkušeností spojených s vlastní kreativitou.

PROŽITKOVÉ ZPÍVÁNÍ

Lektor: Zuzana Vlčinskáwww.prozitkovezpivani.cz

Kontakt : 608 183 656 e-mail : zpivani@volny.cz

Pondělí   16:30 - 18:00, 18:30 -20:00       Úterý  9:00 -10:30, 17:30 - 19:00

Cena otevřené  lekce/200 Kč

PŘIHLÁSIT SE   

Dílna je určena každému, kdo se chce blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou nebo
kdo si chce prostě jen zazpívat. Vítáni jsou i ti, kteří mají o sobě informaci, že zpívat nedovedou:
pokud se podaří odstranit bloky a ztuhlé návyky, pěkně zpívat dovede každý :-)) Lidé si odedávna zpívali, když cítili radost, smutek, opuštěnost, naději, sílu... Pomáhalo jim to nechat své prožitky prostoupit hlouběji do těla, spojit se s nimi a sdělit je světu. Když se zkušenost týkala celé obce, lidé spolu zpívali a tančili, dělili se o radosti a sdíleli své bolesti. Obřady jim pomáhaly projít proměnami a zkouškami, které přirozeně člení lidský život od narození do smrti.Naši předkové nám zanechali tisíce nádherných písní, jež nás mohou i dnes provázet na naší cestě a obohacovat ji svou hloubkou, obrazností a pravdivostí. Osvojit si takovou píseň může být něco jako návrat ke kořenům, moment spočinutí v sobě samém.Při zpívání aktivujeme nástroj, kterým je celé naše tělo, celá bytost. Proto budeme pracovat s tělem, s dechem a hlasem, budeme sami sebe nově poznávat. Písničky budeme zpívat vícehlasně: souzvuky a harmonie umocňují sdílení pocitů a emocí.

ŠKOLA RYTMŮ a DRUMMING without Drums

Lektor: Hearn Gadbois (US/CR), www.hearngadbois.info

Kontakt : 732 278 160   e-mail: hearngadbois@gmail.com

lekce teď probíhají pouze jako indiviudální hodiny

Cena individuální lekce 450 Kč

PŘIHLÁSIT SE   

DanceLAB se může pochlubit ojedinělou výukou rytmiky a rytmických tradic z různých koutů světa. Ve výuce se používají bubny typu Zarb nebo Tonbak (Irán), darbuku, rámové bubny Bendir, Daf, Gaval. 

Metodika výuky se zaměřuje na sféru hudební i sféru každodenního života:

 • umění hrát "grooves" a plynout s hudbou
 • rozvíjení a znovunalezení naší rytmické inteligence
 • porozumění struktury a stavby rytmů
 • učit se improvizovat i komponovat

 V oblasti každodenního života rytmika nabízí:

 • umění relaxovat
 • naučit se koncentrovat na delší časový úsek
 • fungovat komplexně kreativní a zábavnou cestou
 • ztrácet obavy z chyb - čím více se jich nebojíme, tím méně jich pak děláme
 • rozvíjet mnohostranné vnímání
 • kinetickou koordinace