Popis kurzů studia DanceLAB

SOMA Laboratoř I.       SOMA Laboratoř II.        SOMA CAFFÉ        SOMA Dotek       IN - SOMA sese A.L.

AUTENTICKÝ POHYB - Authentic Movement

Lektor: Rena Milgrom

Čtvrtek 17:30 - 19:15,        

Uzavřená skupina: 10. září - 10. prosinec 2020,  14 setkání

Cena: Kurz 14 setkání/4. 200,-  / zkušební sese 300 Kč, banka: ČSOB 181735160/0300

PŘIHLÁSIT SE   

Autentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfullness. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně formou imaginace, exprese, vnitřní i vnější. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka. Autentický pohyb vychází jednak z konceptu jungiánské aktivní imaginace, tak z buddhistické psychologie a praktikuje se po celém světě. Proces je hluboce transformativní a jeho praktikování vynáší na povrch nevědomé procesy, které se následně vědomě zpracovávají.

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, chceš-li se setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, identifikovat témata, předsudky a zažité vzorce. Autentický pohyb je také cestou proti vyhoření, k léčení traumatu, k řešení vztahů, důvěry, sebepojetí a k budování vlastní autonymity.

Facilituje Rena Milgrom - Tanečně-pohybová terapeutka, CMA, RSME (česky i anglicky)

SOMA LAB  - Příběhy těla

Lektor: Rena Milgrom

Středa 18:30 - 20:00,

kurz: 9.září - 16. prosinec 2020, 14 setkání (do kurzu se lze zapojit i po začátku)

Cena: Kurz 3. 500,- /nebo měsíčně Kč 1000,-/ zkušební lekce 250 Kč/  banka: ČSOB 181735160/0300

PŘIHLÁSIT SE   

V tomto kurzu se budeme věnovat vedenému pohybu na základech Bartenieff Fundamentals, Labanovy pohybové analýzy a postupně získávat nástroje pro vlastní expresivitu.

 "Vnímám pohyb jako způsob bytí, než jako funkci. Ty jsi pohybem! ne že tvoje tělo dělá pohyb...."Nezáleží zde na technické vyspělosti, spíše na zvědavosti a otevřenosti zkoumat. Kurz je určen jak věčným začátečníkům, tak i pokročilým.

Kurz se bude věnovat těmto konceptům: 

 Živý střed - Dech - Buňky - Evoluce z vody na zem - Páteř - Pánev - Pletenec ramenní - Ruce - Tělesné osy a roviny - Tři těla - Povaha kostí - Propriocepce - Dotek

MAPY POHYBU - Soma Lab

Lektor: Rena Milgrom

Úterý 10:30 - 12:00 

Kurz:  6.října - 15. prosinec 2020   (do kurzu se lze zapojit i později)

Cena: Kurz 11 setkání/ 2800,-   banka: ČSOB 181735160/0300

s ohledem na stávající situaci je možné udradit jen prvních 5 setkání 1 280 Kč,-

zkušební lekce: Kč 250,-

PŘIHLÁSIT SE   

V tomto kurzu se budeme věnovat především tělu. Jak se tělo organizuje a jak  anatomie a vnímání těla může být prostředkem k dalšímu rozvíjení pohybu ve flow a improvizaci.  Vedená improvizace bude vždy meditativního rázu. Vycházím z konceptů a principů Bartenieff Fundamentals ve spojení se vzorci dechu na základech BMC (Body-Mind-Centering) .

Velkou inspirací pro toto meditativní pohybové tvoření je také Jogged Amerta - učení indonéského učitele Suprapta Suryodarma.

Kurz je určen tanečníkům i netanečníkům, či lidem, kteří chtějí pohybem tvořit a myslet tělem. Při takovém stylu tvoření dochází přirozeně k balanci nervového a pohybového systému.

SOMA CAFFÉ - na měsíc

Lektor: Anna Línová

Pondělí 9:00 -10:00 

Cena:

Po obdržení potvrzení o rezervaci vašeho místa je potřeba uhradit platbu nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu. Číslo účtu: 2172072173/0800 - zpráva pro příjemce: SOMA CAFFÉ - měsíční

Uhrazením platby je Vaše přihlášení závazné. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možné najít za sebe náhradníka.

Soma Caffé je hodina vedené improvizace, kde východiskem pro taneční a pohybovou hru je tělo vnímané subjektivně a jeho vztah s časoprostorem. Záměrem lekcí je pohybové probuzení a dynamický vstup do pracovního týdne. Ranní káva v pohybu.


SOMA CAFFÉ - jednotlivé lekce

Lektor: Anna Línová

Pondělí 9:00 -10:00, 28. září a 19. října lekce nebudou

Cena: 300 Kč/lekce

Po obdržení potvrzení o rezervaci vašeho místa je potřeba uhradit platbu nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu. Číslo účtu: 2172072173/0800 - zpráva pro příjemce: SOMA CAFFÉ - lekce

Uhrazením platby je Vaše přihlášení závazné. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možné najít za sebe náhradníka.

PŘIHLÁSIT SE  v rozvrhu

Vedená improvizace, v které východiskem pro taneční a pohybovou hru bude subjektivně vnímané tělo a jeho vztah s časoprostorem. Záměrem lekce je pohybové probuzení a dynamický vstup do pracovního týdne. Ranní káva v pohybu.

SOMA LABORATOŘ II. 

Lektor: Anna Línová

Pondělí 10:00 -11:00 

Kurz: 7. září - 21. prosinec 2020, 28. září a 19. října lekce nebudou. 

Cena: Kurz 14 setkání/3.600,- a zkušební lekce/250 Kč

PŘIHLÁSIT SE  

Somaticky zaměřená pohybové lekce, která poskytuje prostor pro zkoumání a hlubší porozumění různých aspektů vývojových pohybových principů a vzorců. Jedná se o vzorce, kterými jsme si prošli v raném stadiu našeho života a jejich modifikaci využíváme dnes a denně. Protože je známe jsou bezpečnými průvodci v pohybu a zároveň dost tajemné na to, aby byly prozkoumány.

SOMA LABORATOŘ I.

Lektor: Anna Línová

Středa 17:00 - 18:30

Kurz: 9. září - 16. prosinec 2020, 28. října lekce nebude.  

Cena: Kurz 14 setkání/4.200,- a zkušební lekce/300 Kč

PŘIHLÁSIT SE   - 1 volné místo

Pohybová a taneční lekce, která poskytuje prostor pro zkoumání, tanec i slovní reflexi. Pro zpracování zadaných pohybových témat se využívá dotek, vědomé vnímání, práce s představou i partnerem. Obecnými tématy pro tento semestr jsou témata: kontrola versus důvěra a téma: komfort versus uchopení výzvy.

SOMA DOTEK - měsíční 

Lektor: Anna Línová

Středa 9:00 - 10:00

Kurz probíhá v měsíčních intervalech. Cena jedné lekce v měsíčním intervalu je 200Kč.

 • Říjen: 3 lekce/600 Kč (28. října lekce nebude)
 • Listopad: 4 lekce/800 Kč
 • Prosinec: 3lekce/600Kč (poslední lekce 16. prosince 2020)
 • Říjen-prosinec: 1 800 Kč

Po obdržení potvrzení o rezervaci Vašeho místa je potřeba uhradit platbu nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu. Číslo účtu: 2172072173/0800 - zpráva pro příjemce: SOMA DOTEK na měsíc.

Uhrazením platby je Vaše přihlášení závazné. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možné najít za sebe náhradníka.

PŘIHLÁSIT SE  

SOMA DOTEK je lekce zaměřená na prohlubování schopnosti vnímat dotek v obou rolích: při dávání i při přijímání. Během celé lekce se pracuje ve dvojici na zadaném dotykovém tématu. Vedené lekce jsou koncipovány jako prostor pro zkoušení a hledání. Ztišení, vyladění, nebo aktivita mohou být výstupy z těchto setkání a zároveň vstupy do běžného dne.

SOMA DOTEK - jednotlivé lekce

Lektor: Anna Línová

Středa 9:00 - 10:00

Cena jednotlivé hodiny: 250Kč (28. října lekce nebude a poslední lekce je 16. prosince 2020)

Po obdržení potvrzení o rezervaci Vašeho místa je potřeba uhradit platbu nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu. Číslo účtu: 2172072173/0800 - zpráva pro příjemce: SOMA DOTEK lekce.

Uhrazením platby je Vaše přihlášení závazné. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možné najít za sebe náhradníka.

PŘIHLÁSIT SE můžete přímo v rozvrhu 

POHYBOVÉ STUDIO - HOUPAČKA

Lektor: Kamila Kutálkováwww.studiohoupacka.cz

Tvořivý pohybový ateliér pro děti 6-9 let, 

Úterý 15:00 - 16:00

Cena: podle počtu lekcí v semestru  lekce/145 Kč

PŘIHLÁSIT SE   

V hodinách se děti seznamují se základy současného tance a s taneční průpravou. Každý má prostor pro svou cestu, na které se setkává s ostatními, komunikuje s nimi a opět obohacen se vydává dál. To vše v klidném, bezpečném a radostném prostředí. Pohybová průprava: zkoumání lidské kostry, funkce kloubů a svalů v praxi.Taneční hry: jednoduché choreografie - učíme se je i vytváříme. Orientace v prostoru: vnímání celku i jednotlivých částí tanečního prostoru. Rozvoj hudebního cítění: práce s dynamikou a rytmem pohybu v závislosti na hudbě. Improvizace: na základě nabytých pohybových zkušeností spojených s vlastní kreativitou.

PROŽITKOVÉ ZPÍVÁNÍ

Lektor: Zuzana Vlčinskáwww.prozitkovezpivani.cz

Kontakt : 608 183 656 e-mail : zpivani@volny.cz

Pondělí   16:30 - 18:00, 18:30 -20:00       Úterý  9:00 -10:30, 17:30 - 19:00

Cena otevřené  lekce/200 Kč

PŘIHLÁSIT SE   

Dílna je určena každému, kdo se chce blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou nebo
kdo si chce prostě jen zazpívat. Vítáni jsou i ti, kteří mají o sobě informaci, že zpívat nedovedou:
pokud se podaří odstranit bloky a ztuhlé návyky, pěkně zpívat dovede každý :-)) Lidé si odedávna zpívali, když cítili radost, smutek, opuštěnost, naději, sílu... Pomáhalo jim to nechat své prožitky prostoupit hlouběji do těla, spojit se s nimi a sdělit je světu. Když se zkušenost týkala celé obce, lidé spolu zpívali a tančili, dělili se o radosti a sdíleli své bolesti. Obřady jim pomáhaly projít proměnami a zkouškami, které přirozeně člení lidský život od narození do smrti.Naši předkové nám zanechali tisíce nádherných písní, jež nás mohou i dnes provázet na naší cestě a obohacovat ji svou hloubkou, obrazností a pravdivostí. Osvojit si takovou píseň může být něco jako návrat ke kořenům, moment spočinutí v sobě samém.Při zpívání aktivujeme nástroj, kterým je celé naše tělo, celá bytost. Proto budeme pracovat s tělem, s dechem a hlasem, budeme sami sebe nově poznávat. Písničky budeme zpívat vícehlasně: souzvuky a harmonie umocňují sdílení pocitů a emocí.

ŠKOLA RYTMŮ a DRUMMING without Drums

Lektor: Hearn Gadbois (US/CR), www.hearngadbois.info

Kontakt : 732 278 160   e-mail: hearngadbois@gmail.com

lekce teď probíhají pouze jako indiviudální hodiny

Cena individuální lekce 450 Kč

PŘIHLÁSIT SE   

DanceLAB se může pochlubit ojedinělou výukou rytmiky a rytmických tradic z různých koutů světa. Ve výuce se používají bubny typu Zarb nebo Tonbak (Irán), darbuku, rámové bubny Bendir, Daf, Gaval. 

Metodika výuky se zaměřuje na sféru hudební i sféru každodenního života:

 • umění hrát "grooves" a plynout s hudbou
 • rozvíjení a znovunalezení naší rytmické inteligence
 • porozumění struktury a stavby rytmů
 • učit se improvizovat i komponovat

 V oblasti každodenního života rytmika nabízí:

 • umění relaxovat
 • naučit se koncentrovat na delší časový úsek
 • fungovat komplexně kreativní a zábavnou cestou
 • ztrácet obavy z chyb - čím více se jich nebojíme, tím méně jich pak děláme
 • rozvíjet mnohostranné vnímání
 • kinetickou koordinace