MoveLab:  Pohybové vzorce

kurz bude otevřen dle rozvrhu         

Bartenieff Fundamentals (BF) je somatický systém integrace těla a mysli. Oproti jiným somatickým metodám  pracuje s dynamickým Flow, prostorem, časem a principy se tak aplikují přímo do tance , pohybu/sportu. Začínáme pohybem a kontaktem s podlahou - floor work, kde se věnujeme
neuro-muskulárnímu propojování a integraci ve svobodném pohybu. BF je také častým prostředkem v somaticky orientované terapii. Kreativním způsobem se vracíme do vývojových pohybových vzorců - tzn. znovu na zem, kde nalézáme podporu a umožňujeme tělu lépe zkoumat svoje pohybové stereotypy. Znovu se přeučujeme, jak správně zacházet s páteří, jak ukotvovat lopatky a kyčle, zvětšovat kloubní rozsah, koordinovat tělo a hlavně se dostáváme do přímé komunikace se svým živým středem se svým tělovým Já. Na věku zde nezáleží - ať jste tanečníci, netanečníci, staří nebo mladí.... Systém BF je světově vyučován na universitách, institutech a výcvicích tanečně-pohybové terapie.

Autentický pohyb

Authentic Movement™                               

čtvrtky 17.30 - 19.15 h :  nový cyklus začne 1. 3. 2018


Autentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfullness. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně formou imaginace, exprese, vnitřní i vnější. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka. Autentický pohyb vychází jednak z konceptu jungiánské aktivní imaginace, tak z buddhistické psychologie a praktikuje se po celém světě. Proces je hluboce transformativní a jeho praktikování vynáší na povrch nevvědomé procesy, které se následně vědomě zpracovávají.

Pro koho je Autentický pohyb určen?  ..... právě pro Tebe, pokud se chceš setkat sám, sama se sebou, nalézat otázky, identifikovat problémy, předsudky a zažité vzorce. Autentický pohyb je také cestou proti vyhoření , k léčení traumatu, k řešení vztahů, důvěry, sebepojetí a k budování vlastní autonymity.

Facilituje Rena Milgrom - Tanečně-pohybová terapeutka, CMA, RSME (česky i anglicky)


Cesty Těla 

Lektorka : Rena Milgrom         


Somatické vnímání se bude zrcadlit v těle jako autentické pohybové vyjádření. Povedu vás konceptem Flow, který se bude odvíjet od ukotvování pozornosti, vnímání sebe, osobního rytmu a času, vnímání svého okolí. Trochu "zenová" zkušenost v podobě taneční meditace.  Kurz je určen pro všechny věkové kategorie, muže i ženy, kteří si potřebují aktivně odpočinout, protáhnout tělo a přijít na zcela jiné myšlenky.

Metoda vychází z Laban/Bartenieff pohybových studií a ideokinetického základu, který vede k pocitovému vyjádření. Tvoříme a hrajeme si, tanec vychází z nás - je autentický a přirozený. Poznáte kus sebe a naučíte se nahlížet na věci z jiného úhlu . Na věku ani technice zde nezáleží, je ale třeba otevřenost novým podnětům.

SomaLab: Pohybové Já

Lektorka: Rena Milgrom                                středy 18.30 - 20.00 h    začátek 21 .2. 2018

Tento kurz je určen všem, kdo už se mnou pár pohybových lekcí zažil nebo kdo má zkušenosti s improvizacemi odjinud. Nezáleží zde na technické vyspělosti, ale na schopnosti imaginace a pozornosti. Je tedy určen jak věčným začátečníkům, tak i pokročilým.

Kurz se bude věnovat těmto konceptům:

 • Floor work: fráze Bartenieff Fundamentals v pohybech života
 • Kompoziční oko
 • Nalézání pohybového slovníku
 • Kinestetická slast
 • Taneční kontemplace
 • Fenomenologické tělo
 • Kontakt a vědomý dotek
 • Cikánské tance od Indie po Evropu

  Lektorka : Rena Milgrom            * v tomto semestru se nekonají*

  Můj taneční a hudební výzkum mě přivedl do Indického Rádžastánu ke klanu Kalbelyia, kde jsem se učila tanec Sapera. Zajímaly mě kořeny tohoto tance, a také to , jak se dále modifikovaly časem a kulturami, skrze které D(R)omové putovali. Studovala jsem turecký, balkánský, ruský, španělský a nakonec tance z Transylvánie. Každý má svoje specifika a odlišnosti, ale přece jsou propojeny jakousi linku...

  Rytmické kroky, tlesky, plesky, poskoky, smyslné paže i boky. Vybírám temperamentní a zároveň taneční hudbu, která zachovává umělecké hodnoty a neustupuje od svých romských kořenů.

  Pohybové studio Houpačka

  Lektorky: Kamila Kutálková a Lucie Kroužilová

  V hodinách se děti seznamují se základy současného tance a s taneční průpravou. Každý má prostor pro svou cestu, na které se setkává s ostatními, komunikuje s nimi a opět obohacen se vydává dál. To vše v klidném, bezpečném a radostném prostředí.

  Pohybová průprava: zkoumání lidské kostry, funkce kloubů a svalů v praxi.
  Taneční hry: jednoduché choreografie - učíme se je i vytváříme. Orientace v prostoru: vnímání celku i jednotlivých částí tanečního prostoru.  Rozvoj hudebního cítění: práce s dynamikou a rytmem pohybu v závislosti na hudbě.  Improvizace: na základě nabytých pohybových zkušeností spojených s vlastní kreativitou.

  www.studiohoupacka.cz

  Prožitkové zpívání

  Lektorka: Zuzana Vlčinská           pondělky 18.30 - 20.00 + úterky 9 - 10.30                         nový semestr od 6.3. 2018

  Kontakt : 608 183 656         e-mail : zpivani@volny.cz
  www.prozitkovezpivani.cz

  Dílna je určena každému, kdo se chce blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou nebo
  kdo si chce prostě jen zazpívat. Vítáni jsou i ti, kteří mají o sobě informaci, že zpívat nedovedou:
  pokud se podaří odstranit bloky a ztuhlé návyky, pěkně zpívat dovede každý :-))

  Lidé si odedávna zpívali, když cítili radost,  smutek, opuštěnost, naději, sílu... Pomáhalo  jim to nechat své prožitky prostoupit  hlouběji do těla, spojit se s nimi a sdělit je  světu. Když se zkušenost týkala celé obce,  lidé spolu zpívali a tančili, dělili se o radosti  a sdíleli své bolesti. Obřady jim pomáhaly  projít  proměnami a zkouškami, které  přirozeně člení lidský život od narození do  smrti.Naši předkové nám zanechali tisíce  nádherných písní, jež nás mohou i dnes  provázet na naší cestě a obohacovat ji svou
  hloubkou, obrazností a pravdivostí. Osvojit  si takovou píseň může být něco jako návrat  ke kořenům, moment spočinutí v sobě  samém.Při zpívání aktivujeme nástroj, kterým je  celé naše tělo, celá bytost. Proto budeme  pracovat s tělem, s dechem a hlasem,  budeme sami sebe nově poznávat. Písničky
  budeme zpívat vícehlasně: souzvuky a  harmonie umocňují sdílení pocitů a emocí.

  Škola rytmů a Druming without Drums

  Lektor : Hearn Gadbois (US)

  DanceLAB se může pochlubit ojedinělou výukou rytmiky a rytmických tradic z různých koutů světa. Ve výuce se používají bubny typuZarb nebo Tonbak (Irán), darbuku, rámové bubny Bendir, Daf, Gaval.  Metodika výuky se zaměřuje na sféru hudební i sféru každodenního života:

  • umění hrát "grooves" a plynout s hudbou
  • rozvíjení a znovunalezení naší rytmické inteligence
  • porozumění struktury a stavby rytmů
  • učit se improvizovat i komponovat

   V oblasti každodenního života rytmika nabízí:

  • umění relaxovat
  • naučit se koncentrovat na delší časový úsek
  • fungovat komplexně kreativní a zábavnou cestou
  • ztrácet obavy z chyb - čím více se jich nebojíme, tím méně jich pak děláme
  • rozvíjet mnohostranné vnímání
  • kinetickou koordinace

  Kontakt : 732 278 160                   e-mail : hearngadbois@gmail.com             www.hearngadbois.info