Pohybová terapie a somatika

Terapeutka: Rena Milgrom (ČR), RSMT, CMA, TPT

Terapeutický proces umožňuje
 • Vyladění a zharmonizování vztahu sám k sobě, ke svému okolí a rodině
 • Obratnější a přesnější verbální komunikace a schopnost vyjadřování
 • Umění naslouchat tělu, vnímat jej a nalézt v něm útočiště
 • Postupné získání dovedností pracovat v následujících rovinách: fyzické, emoční, mentální i sociální.


Upozornění: On-line přihlášením udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR.  Více informací

Co je somaticky orientovaná terapie ?
Jedná se o hlubokou tělesnou zkušenost vedenou zevnitř. Slovem a dotykem vedu a doprovázím procesy, které mají možnost se v těle dít. Dáváme zde prostor moudrosti těla a nasloucháme, co nám tělo říká, reflektujeme, hledáme souvislosti.  (60-80 min)

Jak probíhá tato terapie?

Ve své práci využívám zdroje, které máme často hluboko ukryté v nevědomí a které umožňují vyjádřit pocity a situace jinak než slovy, tedy přes tělo. Motivuji tělesné myšlení a vedu klienty, aby se dotkli témat, která jsou pro ně důležitá. Společně pracujeme na úrovni nejen fyzické, ale také emoční a psychické (mentální). Cílem je, aby tyto tři roviny byly v rovnováze. Nevědomí je náš bohatý zdroj a jeho integrací se stáváme celistvou osobností. Rozumíme i řešíme pak snáz složité výzvy a bolesti.

Využívám práci s objektem , slovem, pohybem, hlasem, hudbou,  vizuálním vyjádřením a aktivní imaginací (Autentický pohyb).


  Komu nabízím tuto terapii ?


  • Všem, kdo řeší vztah k sobě, ke svému tělu a ke svému okolí
  • Lidem s depresivními stavy, traumaty, neurózou
  • Lidem v životní krizi
  • Jako prevenci syndromu vyhoření
  • Pacientům s Parkinsonovou nemocí
  • Všem, kdo se chtějí osobnostně rozvíjet

  Kontakt:    608 435 999


  Hlasová terapie / Prožitkové zpívání

  Terapeutka : Mgr. Zuzana Vlčinská

  • individuální rehabilitace hlasu prostřednictvím hlasových technik a s citlivostí psychoterapeutického přístupu
  • bezpečný prostor k hledání a objevování vlastní jedinečnosti prostřednictvím těla a hlasul
  • víkendové i vícedenní dílny - společná práce s hudbou, hlasem a pohybem

  Zuzana má terapeutický výcvik, dvacetileté zkušenosti v oboru a zkušenosti práce s tělem.

  Kontakt : 608 183 656                www.prozitkovezpivani.cz          e-mail : zpivani@volny.cz