VĚDOMÉ TĚLO

VZDĚLÁVACÍ A SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM  (320 + h)  -  Začátek  17-18.3. 2018

Somatic Art - Somatic Movement - Somatic Therapy 

Progam pro všechny zájemce o tělesné prožívání, tělesné myšlení, tělové Já. Nabízí hluboký ponor do vývojové kineziologie, pohybových vzorců, ideokineze a autentického vyjádření. Nabízí se zde celoživotní zkoumání a bohatá cesta. Cesta somatického umění, cesta tvořivá, cesta sdílení a radostného bytí v těle. Učíme se vnímat a číst pohyb kolem nás, což je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Rozvíjíme koncentraci a intuici. Vnímáme lépe nejen vnitřní, ale i vnější svět.

Vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ A BODY MIND CENTERING™.

Program je 1-2 letý, setkáváme se 1x víkend za měsíc nebo také v letních intenzivních týdnech.
Každé setkání bude rozděleno na sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi. 

Pro koho je program určen?


- pro milovníky pohybu

- pro milovníky tvořivosti, autenticity, improvizace

- pro tanečníky i netanečníky

- pro dramaterapeuty, muzikoterapeuty, taneční terapeuty, fyzioterapeuty

- pro psychoterapeuty

- pro sociální pracovníky

- pro kouče, leadery

- pro Váš osobní rozvoj !


Co přináší studium programu Vědomé Tělo do života a kariéry?

  1. Kinestetickou inteligenci (tělesné vnímání, organizaci pohybu, vztah částí těla, zkušenostní anatomii, umění doteku, uzemnění, práci s dechem)
  2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a vnímat hudbu, pracovat s hlasem)
  3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
  4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
  5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
  6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
  7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
  8. Kreativitu!  Umět si hrát, tvořit a prožívat!

Časový harmonogram


Program Vědomé Tělo I se bude opět otevírat  na jaře 2018 !  Začátek bude 17-18.3.