Global Water Dances / Tanec pro vodu

www.globalwaterdances.org

Global Water Dances (GWD) je celosvětový biennální projekt, který se poprvé konal 25.6. 2011 v cca 70 lokalitách světa - v Praze na Střeleckém ostrově, podruhé 15.6. 2013 u Křižíkovy fontány na pražském výstavišti. Potřetí se konal 20.6. 2015 v rámci festivalu United Islands v Kinského zahradě.

Po čtvrté - v roce 2017 se bude konat 29.6.  v 18 h v Praze, na Náplavce - na palubě Avoid Galery pod Výtoní. 

V současné chvíli se tanec pro vodu chystá na 89ti  lokalitách světa!

GWD je odvážná umělecká iniciativa zaměřená na kritickou potřebu záchrany pitné vody. Už dnes se odhady pohybují kolem 5 milionů úmrtí ročně způsobených znečištěnou vodou. V roce 2025 bude více než polovina světové populace čelit problémům souvisejících s vodou. GWD je modelem, jak prostřednictvím umění upozornit obyvatelstvo a vytvořit povědomí o problémech životního prostředí. Je také výzvou, jak lidi sjednotit, aby společně nacházeli řešení. Účastníci i diváci tohoto projektu se dozví, jak je kritická role lidstva v ochranně vodních zásob.Iniciátoři projektu jsou zároveň experty v mezinárodní síti tance a nonverbální komunikace. Vybraní choreografové na jednotlivých místech celé zeměkoule jsou absolventy Institutu pohybových studií Laban/Bartenieff.

V Evropě jsou vybráni choreografové z Německa, Švýcarska, Norska, Francie, Itálie, Belgie,Holandska a České republiky, celosvětově z kontinentů Severní a Jižní Ameriky, Austrálie, Asie a Afriky. Choreografie budou tvořeny pro účastníky místní komunity, tanečníků i netanečníků každého věku a různých pohybových možností. Místa konání jsou označena na mapě webových stránek projektu. Z České republiky byla pro tento projekt oslovena Rena Milgrom. "Letošní choreografii chceme pojmout ritualisticky. Vycházíme z lokálního problému znečištění řeky Labe a také z toho, že je potřeba vodu uchovávat a lépe s ní hospodařit. Zabýváme se otázkou nevědomí, znečištění, lidských vztahů a zodpovědnosti."
Jednotlivé tance kolem zeměkoule budou reflektovat důležitost vody jednak z hlediska vnímání místních účastníků projektu a zároveň z hlediska ekosystému , který sdílí celé lidstvo.


Plynutí - tok - jako médium tanečního hnutí může propojit komunitu, stejně jako voda spojuje lidstvo.
Tanec pro vodu chce propojit lokální komunity do té celosvětové, která by měla chránit a zajišťovat, aby všichni lidé měli přístup k čisté pitné vodě, a aby voda, která skrze nás proudí byla blahodárná a ne ničivá.
Převzít odpovědnost, vážit si vody a chránit ji, může snadněji posunout lidi i k jiným způsobům ochrany naší planety.


GWD zvýší povědomí o důležitosti vody u všech účastníků i diváků a poskytne model pro posílení místní komunity k tomu, aby zaujala postoj a chopila se akce.
Tento projekt propojí místní experty a organizace v oblasti životního prostředí, umělce i širokou veřejnost v procesu, který může dát základ pro další spolupráci.


Partneři projektu
Eurolab (GE),  LIMS New York, DanceLAB Praha,  Kultivar (Praha),  FysioArt (Praha), Taneční aktuality, spolek Arnika (Praha)

Projekt si klade tyto cíle

  • Prostřednictvím umění - tance, zvýšit povědomí o důležitosti vody na zemi, jejích problémech a řešeních
  • Příspět ke vzdělání široké veřejnosti v jedné z nejdůležitějších otázek životního prostředí
  • Zapojit co největší počet tanečníků i netanečníků různého věku - děti, mládež, dospělé a seniory
  • Propojit umění a oblast životního prostředí
  • Propojit organizace uměleckého a enviromentálního zaměření s místní komunitou
  • Posílit tímto projektem lidskou soudržnost a spolupráci
  • Využít unikátní způsob tvorby choreografie
  • Poskytnout obyvatelům Prahy neobvyklý site-specific zážitek
  • Zapojit Prahu do celosvětového projektu