In-Soma Terapie a provázení

POHYBOVÉ - TANEČNÍ- DOTEKOVÉ - HLASOVÉ

TERAPEUTKY A FACILITÁTORKY

Pohybová/somatická/taneční terapie

Terapeutka: Rena Milgrom, RSME, CMA, TPT (Certifikovaná lektorka somatického pohybu a terapie, pohybová analytička, tanečně-pohybová terapeutka)

         Terapeutický proces umožňuje

 • Vyladění a zharmonizování vztahu sám k sobě, ke svému okolí a rodině
 • Obratnější a přesnější verbální komunikace a schopnost vyjadřování
 • Umění naslouchat tělu, vnímat jej a nalézt v něm útočiště
 • Postupné získání dovedností pracovat v následujících rovinách: fyzické, emoční, mentální i spirituální.

Co je somaticky orientovaná terapie ?
Je to prostor a čas, ve kterém jako terapeutka pomocí "somatické empatie" volím a umožňuji proces s klientem. Bytí s klientem se orientuje primárně na tělové vjemy a z těla pak vcházíme do životních témat. Klient může přicházet s bolestmi fyzickými, které  ovlivňují  emoční a mentální rovinu nebo naopak. V somatické terapii vycházíme z tělové roviny, avšak cílem je integrovat všechny tři.  Dáváme zde prostor moudrosti těla, reflektujeme,  a hledáme souvislosti.  (60-80 min)

Jak probíhá tato terapie?

Ve své práci kladu důraz na umění "být spolu".  Využívám znalosti z Laban/Bartenieff Movement Studies, z tanečně-pohybové terapie, Hakomi metody (tělově orientované terapie), Body-Mind Centeringu, somatické psychologie a práce s traumatem. Motivuji tělesné uvědomování, uzemnění, regulaci nervového systému, emocí a vedu klienty, aby se  dotkli toho, co je důležité. S dotekem pracuji, pokud se jedná o bolesti a témata na fyzické úrovni. Pracuji také s hlasem. Někdy se hýbeme společně, jindy jsem neposuzujícím svědkem.

           

  Komu nabízím tuto terapii ?


  • Všem, kdo řeší vztah k sobě - svoji sebehodnotu a sebepřijetí, vztah k druhému, a ke svému tělu
  • Klientům s depresivními stavy, traumaty, neurózou
  • Těm, kdo přicházejí s fyzickou bolestí
  • Jako prevenci syndromu vyhoření
  • Pacientům s Parkinsonovou nemocí
  • Všem, kdo se chtějí osobnostně rozvíjet

  Více o Reně...       Rezervace termínu v rozvrhu....      kontakt: renadance@gmail.com, 608 435 999

  Časy IN-Soma s Renou najdete v rezervačním systému
  Cena: 1100 Kč / 70 min

  In-Soma – vaše setkání se sebou

  Průvodkyně: Anna Línová Mgr.Art, IDME

  In-Soma je prostor pro individuální setkání s dotykovým terapeutem. Výchozím bodem pro dotekovou práci terapeuta je zadání nebo potřeba klienta. Obě role, terapeuta i klienta jsou aktivní ve smyslu pozornosti. Terapeut se klienta dotýká a směřuje jeho pozornost na konkrétní místo v jeho těle. Vytváří tím prostor nejen pro aktivní sebevnímání klienta, ale spolu tak utváří moment pro spuštění procesu změny. Protože somaticky zaměřený dotek zasahuje tělesnou i duševní vrstvu člověka, změnou může být kvalitnější dýchání, zmírnění bolesti, hluboký oddych, ale i pocit integrace, uvolnění nahromaděných emocí, či čirá radost… Setkání začíná v sedě, nebo v leže a probíhá v pohodlném oblečení.

  Lekce je formátována jako 60 minut somatické dotykové a/nebo pohybové práce a 15 minut vzájemného slovního sdílení v závěru setkání.

  Více o Anně...        Rezervace termínu v rozvrhu....       kontakt: 775 948 658

  Časy In-Soma s Annou: pondělí 10:30 –11:45 nebo pátek ve večerních hodinách dle mailové dohody, kontakt: anna.linova@seznam.cz
  Cena setkání: 1000 Kč

  Setkání je potřeba zaplatit předem na číslo účtu 2172072173/0800. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište název lekce.

  In-Soma - cestou těla k sobě

  Průvodkyně: Lenka Sabolčáková

  In-Soma Bodywork je jemná práce s tělem, která využívá dotek, uvědomění si dechu, citlivé uchopení těla a tělesné vnímání k tomu, aby se příjemce mohl hlouběji uvolnit, prohloubit kontakt se svým tělem a podpořit jeho přirozené regenerační schopnosti. Je do dialog, kde se potkává moje pozornost jako terapeuta s vaší vnitřní pozorností jako klienta. Pomocí hmatových podnětů a díky vaší vědomé pozornosti v těle oslovujeme hlubší tělesné roviny a hlubší roviny vnímání. Tělo-mysl se stává informovanějším a propojenějším. Navrací se ke svému plnějšímu potenciálu a inteligenci, k vnitřnímu proudění a zdrojům. Bodywork může hluboce změnit a zlepšit náš stav. Má hojivý potenciál. Dává prostor tělesné moudrosti a aktivuje sebeozdravné procesy. Rozšiřuje naši kapacitu pro bdělejší a plnější prožívání života.

  In-Soma Provázení cestou těla jsou somatické sesse, kde pracujeme s vnitřními tělesnými vjemy a prožitky. Pozorností se dotýkáme míst a procesů, které pociťujete v těle a toho, co přinášíte jako své téma. Odtud se naše cesta odvíjí. Mohu vás citlivě provádět vnímáním na tělesné úrovni, zvát k pohybu a jeho rozvíjení, k vyjadřování vašeho tématu tělem. Můžu pracovat skrz dotek, a také skrz kontakt s přírodním světem. Společně vytváříme prostor pro vaší osobní vědomou tělesnou zkušenost, uvědomění a integraci. 

  Oporou při této práci jsou mé znalosti vycházející z body-mind přístupů, focusingu, dotykové terapie, anatomie, vývojové kineziologie a pohybové analýzy. 

  Setkání probíhají v pohodlném a lehkém oblečení. 

  IN-SOMA v krajině je individuální somatické provázení v přírodě, kde tělesné prožívání vztahu s ostatní přírodou a naší zakotvenosti v ní je součástí procesu, ve kterém jsem vám průvodkyní. Necháváme se živým prostorem in-formovat. Mohu vás podporovat v naslouchání, rozmlouvání, vnímání, v pohybu a v tělesnění přítomné krajiny a vaší zkušenosti s ní, mohu vás zvát k ohmatávání, objevování, nalézání, zkoumání a zakoušení přítomného. Každé setkání je jedinečné. Společně odvíjíme vaší osobní zkušenost, kterou nejpozději v závěru setkání integrujeme do slov a vašich okolností. Zásadní je pro mne atmosféra důvěry a spolubytí v bezpečí. Našemu prvnímu setkání předchází krátký telefonický rozhovor, kde se rámcově obeznámím s tím, co vás přivádí a obeznámím vás s průběhem setkání a tím, jak se na nej připravit. Domluvíme se, kde a kdy se potkáme.

  IN-SOMA v krajině se odehrává většinou v pátek. Setkání mohou probíhat v pražské příměstské krajině, nebo na Berounsku, v časovém rozmezí 2h, 3h, nebo i celý den - cca 5-6 hodin. Pro rezervaci mi prosím napište email.

  Více o Lence ...       Rezervace termínu...         kontakt: lenka.sabolcakova@gmail.com

  Cena IN SOMA a bodywork:  1 000 Kč/60 min. - 1 200 Kč/ 75 min. - 1 400Kč/90 min.

  Cena IN-SOMA v krajině: 1 500 + podle délky setkání a vašich možností.

  Hlasová terapie / Prožitkové zpívání

  Terapeutka: Mgr. Zuzana Vlčinská

  • individuální rehabilitace hlasu prostřednictvím hlasových technik a s citlivostí psychoterapeutického přístupu
  • bezpečný prostor k hledání a objevování vlastní jedinečnosti prostřednictvím těla a hlasul
  • víkendové i vícedenní dílny - společná práce s hudbou, hlasem a pohybem

  Zuzana má terapeutický výcvik, dvacetileté zkušenosti v oboru a zkušenosti práce s tělem.

  Kontakt:  zpivani@volny.cz

  Kudyznudy.cz - tipy na výlet