In-Soma Terapie a provázení

POHYBOVÉ - TANEČNÍ- DOTEKOVÉ - HLASOVÉ

TERAPEUTKY A FACILITÁTORKY

Pohybová/somatická/taneční terapie

Terapeutka: Rena Milgrom, RSME, CMA, TPT (Certifikovaná lektorka somatického pohybu a terapie, pohybová analytička, tanečně-pohybová terapeutka)

         Terapeutický proces umožňuje

 • Vyladění a zharmonizování vztahu sám k sobě, ke svému okolí a rodině
 • Obratnější a přesnější verbální komunikace a schopnost vyjadřování
 • Umění naslouchat tělu, vnímat jej a nalézt v něm útočiště
 • Postupné získání dovedností pracovat v následujících rovinách: fyzické, emoční, mentální i spirituální.

Co je somaticky orientovaná terapie ?
Je to prostor a čas, ve kterém jako terapeutka pomocí "somatické empatie" volím a umožňuji proces s klientem. Bytí s klientem se orientuje primárně na tělové vjemy a z těla pak vcházíme do životních témat. Klient může přicházet s bolestmi fyzickými, které  ovlivňují  emoční a mentální rovinu nebo naopak. V somatické terapii vycházíme z tělové roviny, avšak cílem je integrovat všechny tři.  Dáváme zde prostor moudrosti těla, reflektujeme,  a hledáme souvislosti.  (60-80 min)

Jak probíhá tato terapie?

Ve své práci kladu důraz na umění "být spolu".  Využívám znalosti z Laban/Bartenieff Movement Studies, z tanečně-pohybové terapie, Hakomi metody (tělově orientované terapie), Body-Mind Centeringu, somatické psychologie a práce s traumatem. Motivuji tělesné uvědomování, uzemnění, regulaci nervového systému, emocí a vedu klienty, aby se  dotkli toho, co je důležité. S dotekem pracuji, pokud se jedná o bolesti a témata na fyzické úrovni. Pracuji také s hlasem. Někdy se hýbeme společně, jindy jsem neposuzujícím svědkem.

           

  Komu nabízím tuto terapii ?


  • Všem, kdo řeší vztah k sobě - svoji sebehodnotu a sebepřijetí, vztah k druhému, a ke svému tělu
  • Klientům s depresivními stavy, traumaty, neurózou
  • Těm, kdo přicházejí s fyzickou bolestí
  • Jako prevenci syndromu vyhoření
  • Pacientům s Parkinsonovou nemocí
  • Všem, kdo se chtějí osobnostně rozvíjet

  Více o Reně...       Rezervace termínu v rozvrhu....      kontakt: renadance@gmail.com, 608 435 999

  Časy IN-Soma s Renou najdete v rezervačním systému
  Cena: 1100 Kč / 70 min

  In-Soma – vaše setkání se sebou

  Průvodkyně: Anna Línová Mgr.Art, IDME

  In-Soma je prostor pro individuální setkání s dotykovým terapeutem. Výchozím bodem pro dotekovou práci terapeuta je zadání nebo potřeba klienta. Obě role, terapeuta i klienta jsou aktivní ve smyslu pozornosti. Terapeut se klienta dotýká a směřuje jeho pozornost na konkrétní místo v jeho těle. Vytváří tím prostor nejen pro aktivní sebevnímání klienta, ale spolu tak utváří moment pro spuštění procesu změny. Protože somaticky zaměřený dotek zasahuje tělesnou i duševní vrstvu člověka, změnou může být kvalitnější dýchání, zmírnění bolesti, hluboký oddych, ale i pocit integrace, uvolnění nahromaděných emocí, či čirá radost… Setkání začíná v sedě, nebo v leže a probíhá v pohodlném oblečení.

  Lekce je formátována jako 60 minut somatické dotykové a/nebo pohybové práce a 15 minut vzájemného slovního sdílení v závěru setkání.

  Více o Anně...        Rezervace termínu v rozvrhu....       kontakt: 775 948 658

  Časy In-Soma s Annou: pondělí 10:00 –11:15 nebo pátek ve večerních hodinách dle dohody
  Cena setkání: 1000 Kč

  Setkání je potřeba zaplatit předem na číslo účtu 2172072173/0800. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište název lekce.

  In-Soma bodywork 

  Průvodkyně: Lenka Sabolčáková

  Bodywork je vědomá práce s tělem a dotekem, při které věnujeme plnou pozornost tomu, co se ve vašem těle odehrává. Prostřednictvím vědomého a zaměřeného doteku, jemné manipulace a citlivého uchopování těla, vytváříme prostor pro oživení tkání, regulaci nervového systému, obrácení pozornosti k sobě, do svého těla. Učíme se svoje tělo vnímat, uvědomovat si, co se v něm děje a jak nám v něm je. Vede nás k sobě, k větší citlivosti vůči sobě a k větší pozornosti vůči sobě i v každodenním životě a jednání. 

  V případě, že to vaše aktuální téma, potřeba či rozpoložení žádá, pracujeme v pohybu s vnitřními tělesnými vjemy a prožitky, které dané téma projevuje. Následujeme a rozvíjíme to co je přítomno. Oporou při této práci jsou mé znalosti vycházející z body-mind přístupů, focusingu, dotykové terapie, anatomie, vývojové kineziologie a pohybové analýzy.

  Společně vytváříme prostor pro osobní vědomou tělesnou zkušenost, která má ozdravující, regenerační až transformační charakter.

  Setkání probíhá v pohodlném a lehkém oblečení. Začínáme z uvolněné polohy v leže na podložce.

  Více o Lence ...       Rezervace termínu v rozvrhu....         kontakt: lenka.sabolcakova@gmail.com

  Časy In-Soma s Lenkou najdete v rezervačním systému Reservio
  Cena: 900 Kč. Je možné si domluvit termín i individuálně. Dojíždím také za klienty domů.

  Hlasová terapie / Prožitkové zpívání

  Terapeutka: Mgr. Zuzana Vlčinská

  • individuální rehabilitace hlasu prostřednictvím hlasových technik a s citlivostí psychoterapeutického přístupu
  • bezpečný prostor k hledání a objevování vlastní jedinečnosti prostřednictvím těla a hlasul
  • víkendové i vícedenní dílny - společná práce s hudbou, hlasem a pohybem

  Zuzana má terapeutický výcvik, dvacetileté zkušenosti v oboru a zkušenosti práce s tělem.

  Kontakt:  zpivani@volny.cz

  Kudyznudy.cz - tipy na výlet