In-Soma Terapie a provázení

POHYBOVÉ - TANEČNÍ- DOTEKOVÉ - HLASOVÉ

TERAPEUTKY A FACILITÁTORKY

Pohybová somatická terapie

Terapeutka: Rena Milgrom RSME, CMA, TPT

         Terapeutický proces umožňuje

 • Vyladění a zharmonizování vztahu sám k sobě, ke svému okolí a rodině
 • Obratnější a přesnější verbální komunikace a schopnost vyjadřování
 • Umění naslouchat tělu, vnímat jej a nalézt v něm útočiště
 • Postupné získání dovedností pracovat v následujících rovinách: fyzické, emoční, mentální i spirituální.

Co je somaticky orientovaná terapie ?
Je to prostor a čas, ve kterém jako terapeutka pomocí "somatické empatie" volím a umožňuji proces s klientem. Bytí s klientem se orientuje primárně na tělové vjemy a z těla pak vcházíme do životních témat. Klient může přicházet s bolestmi fyzickými, které  ovlivňují  emoční a mentální rovinu nebo naopak. V somatické terapii vycházíme z tělové roviny, avšak cílem je integrovat všechny tři.  Dáváme zde prostor moudrosti těla, reflektujeme,  a hledáme souvislosti.  (60-80 min)

Jak probíhá tato terapie?

Ve své práci kladu důraz na umění "být spolu".  Využívám znalosti z Laban/Bartenieff Movement Studies, z tanečně-pohybové terapie, Hakomi metody (tělově orientované terapie) a práce s traumatem. Motivuji tělesné uvědomování a vedu klienty, aby se  dotkli toho, co je důležité. S dotekem pracuji, pokud se jedná o bolesti a témata na fyzické úrovni. Pracuji také s hlasem. Někdy se hýbeme společně, jindy jsem empatizujícím svědkem.

           

  Komu nabízím tuto terapii ?


  • Všem, kdo řeší vztah k sobě, ke svému tělu a ke svému okolí
  • Klientům s depresivními stavy, traumaty, neurózou
  • Těm, kdo přicházejí s fyzickou bolestí
  • Jako prevenci syndromu vyhoření
  • Pacientům s Parkinsonovou nemocí
  • Všem, kdo se chtějí osobnostně rozvíjet

  Více o Reně...       Rezervace termínu v rozvrhu....         kontakt: renadance@gmail.com, 608 435 999

  Časy IN-Soma s Renou: PO: 13.00-14.15, 15:00-16.15/ UT: 13.00-14.15/ ST: 13.00-14.15, 14:30-15.45
  Cena: 900 Kč

  In-Soma - vaše setkání se sebou

  Průvodkyně: Anna Línová Mgr.Art, IDME

  In-soma je prostor pro individuální setkání s dotykovým terapeutem. Výchozím bodem pro dotekovou práci terapeuta je zadání nebo potřeba klienta. Terapeut dotekem vytváří prostor pro aktivní sebevnímání klienta. To je výchozím bodem pro spuštění procesu změny.

  Protože somatický dotek zasahuje tělesnou i duševní vrstvu člověka, změnou může být kvalitnější dýchání, zmírnění bolesti, hluboký oddych, ale i pocit integrace, uvolnění nahromaděných emocí, či čirá radost, ...

  Setkání začíná v sedě, nebo v leže a probíhá v pohodlném oblečení.

  Lekce je formátována jako 60 minut somatické dotykové a/nebo pohybové práce a 15 minut vzájemného slovního sdílení v závěru setkání.

  Cena setkání je 900 Kč.

  Více o Anně...       Rezervace termínu v rozvrhu....         kontakt: anna.linova@seznam.com

  Časy IN-Soma s Annou: PO: 10.00-11.15 nebo pátek ve večerních hodinách dle dohody
  Cena: 900 Kč

  In-Soma v doteku i pohybu

  Průvodkyně: Lenka Sabolčáková

  Somatic Bodywork je způsob dotykové tělové péče, při kterém věnujeme plnou pozornost tomu, co se ve vašem těle odehrává. Prostřednictvím vědomého a zaměřeného doteku, jemné manipulace a citlivého uchopování těla, vytváříme prostor pro spojení se s vaší tělesnou moudrostí, pro uvolnění, úlevu, oživení a podporu ozdravení. 

  V případě, že klientovo aktuální téma, potřeba či rozpoložení žádá, pracujeme v pohybu s vnitřními tělesnými vjemy a procesy, které dané téma projevuje. Následujeme a rozvíjíme to co je přítomno. Oporou jsou znalostí anatomie, vývojové kineziologie a pohybové analýzy.

  Společně vytváříme prostor pro osobní vědomou tělesnou zkušenost, která může mít ozdravující až transformační charakter.

  Setkání probíhá v pohodlném a lehkém oblečení. Začínáme z uvolněné polohy v leže na podložce.

  Více o Lence ...       Rezervace termínu v rozvrhu....         kontakt: lenka.sabolcakova@gmail.com

  IN-Soma s Lenkou: Út: 16:00 -17:00 / Čt: 16.00-17.00/ Pá: 8:45-9.45, 13.00-14.00, 14:30-15:30, 16:00 -17:00
  Cena: 700 Kč. Je možné si domluvit termín i individuálně. Dojíždím také za klienty domů.

  Hlasová terapie / Prožitkové zpívání

  Terapeutka: Mgr. Zuzana Vlčinská

  • individuální rehabilitace hlasu prostřednictvím hlasových technik a s citlivostí psychoterapeutického přístupu
  • bezpečný prostor k hledání a objevování vlastní jedinečnosti prostřednictvím těla a hlasul
  • víkendové i vícedenní dílny - společná práce s hudbou, hlasem a pohybem

  Zuzana má terapeutický výcvik, dvacetileté zkušenosti v oboru a zkušenosti práce s tělem.

  Kontakt:  zpivani@volny.cz