Somatické - pohybové - taneční - dotekové - hlasové

Pravidelné lekce a kurzy 

SOMA CAFFÉ 

Pondělí 9:00 -10:00

Lektor: Anna Línová

Cena: 250 Kč. Lekci je potřeba uhradit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy prosím napište název lekce. 

Minimální počet jsou 4 účastníci.

SOMA CAFFÉ je hodina vedené pohybové improvizace. Nabízí probuzení prostřednictvím vnímání těla v pomalém a plynulém pohybu a postupně vede k aktivnímu pohybu a tanci. Závěr lekce je věnovaný taneční improvizaci se zadanými pravidly. SOMA CAFFÉ může být vaším dynamickým vstupem do dne.SOMA LABORATOŘ

Lektor: Anna Línová

Úterý 17:30 - 19:00

Cena: 350 Kč. Lekci je potřeba zaplatit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište název lekce. 

Minimální počet účastníků je 4.

Pohybová lekce, která poskytuje čas pro vnímání vlastního těla a sledování jeho pohybových potřeb a chutí. V lekci se pracuje s konkrétním tématem z anatomie, fyziologie nebo ontogeneze člověka, které zpracováváme pomocí doteku, práce s představou, partnerem a pohybem. Obecním tématem setkání je hledání odpovědi na otázku: jak jednat svobodně a tvořivě v zadaném formátu?TĚLE/SNĚNÍ: Soma lab v pohybu s Renou Milgrom

Středa 18:30 - 20:00, začínáme 12.1.-23.3.2022. A dále 30.3.-8.6.2022. 

Přihlásit se můžete přes proklik v termínech nebo přímo v rozvrhu

Lektorka: Rena Milgrom

Cena: jednotlivá lekce 300 Kč, Kurz 11 setkání 2 750 , platbu posílejte prosím na účet: ČSOB 181735160/0300, heslo název kurzu

Těle/Snění je tvořivá pohybová laboratoř. Lekce jsou vedeny pozvánkami do tělesněného vnímání, tázání  a odpovědí vyvstávajících v přítomnosti.  Zahřátí těla na začátku lekce čerpá z  Laban/Bartenieff pohybových studií , Body-Mind Centeringu a následně tělo přechází do pohybové poezie, reflektující smyslové vjemy, pocity, asociace. V každém je tato schopnost ukryta, pokud dáme prostor této neustále se měnící pozornosti a jejímu tělesnění. Tato pohybová praxe nám pokaždé odkrývá nové pohledy na okolní svět a na sebe sama, neb každý okamžik je novým gestaltem našeho momentálního rozpoložení, míry energie, podnětů a pozornosti.


AUTENTICKÝ POHYB  (Authentic Movement)

Čtvrtek 17:30 - 19:15 začínáme 13.1.-24.3.2022. A pak také 31.3.-9.6.2022

Přihlásit se můžete přes proklik v termínech, nebo také na renadance@gmail.com.

Lektorka: Rena Milgrom

Uzavřená skupina: max 10 účastníků. 

Příležitostní účast je v průběhu semestru možná pouze pro ty, kteří jsou v autentickém pohybu již zkušení.

Cena kurzu za 11 setkání 4 400 Kč, první zkušební sese 350 Kč, platbu posílejte prosím na účet: ČSOB 181735160/0300, heslo název kurzu

Autentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfullness. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně formou imaginace a expresivity s účastí svědka. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka. Autentický pohyb vychází jednak z konceptu jungiánské aktivní imaginace, tak z buddhistické psychologie a praktikuje se po celém světě. Proces je hluboce transformativní a jeho praktikování vynáší na povrch nevědomé procesy, které se následně vědomě verbálně zpracovávají.

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, chceš-li se setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, témata, předsudky a zažité vzorce. Autentický pohyb je také cestou proti vyhoření, k léčení traumatu, k řešení vztahů, důvěry, sebepojetí a k budování vlastní autonymity.

Facilituje Rena Milgrom - Tanečně-pohybová terapeutka, CMA, RSME (česky i anglicky)


Otevírání se dialogu

Pondělky 20-22 h    začínáme 10.1. 2022 jako zkušební lekce a poté od 17.1. cyklus sedmi setkání

Lektor: Ing. at Ing. V.B.CH. Kosour, PhD., Přihlásit se můžete na vojta.kosour@gmail.com.

Cena kurzu (7 setkání): Kč 1750,-,  jednotlivá lekce Kč 300,-

Skrze cvičení budeme podporovat naše osobní sebeobjevování, propojování, vědomá setkávání se se sebou samými. Důraz budeme klást na tělesné prožívání, na schopnost jej zaregistrovat, mu naslouchat a nechávat jej projevovat, konkretizovat, tak, že se nám osobně postupně stává srozumitelnějším. Budeme vytvářet vlídný, hravý, bezpečný prostor, ve kterém se může formulovat naše autentické vyjádření. Lekce vycházejí z prvků MBSR (bdělá pozornost, všímavost, uvědomování), fyzického divadla, improvizace, dialogického jednání s vnitřním partnerem a rituálu. Nejedná se o teoretický výklad, ale o praktická cvičení, jež nám mají napomáhat k právě aktuálnímu, autentickému projevu.

Pojďme chvíli nevědět, hrát si, abychom mohli porozumět. Během první otevřené lekce (10.1.2022) si můžete zdarma vyzkoušet zdali Vás nabízený přístup osloví.Storno podmínky:

  • Rezervace na semestrální kurzy je závazná po uhrazení částky. V případě, že se nebudete moct účastnit je potřeba za sebe najít náhradníka.
  • Přihlášky na víkendové a celodenní workshopy je možné stornovat nejpozději 14 dnů předem.
  • Týdenní programy nejpozději 6 týdnů předem z důvodu zajišťování ubytovacích a stravovacích kapacit.
  • Individuální hodiny a otevřené lekce je možné bez závazku zrušit 24 hodin předem.