Somatické - pohybové - taneční - dotekové - hlasové

Pravidelné lekce a kurzy 

SOMA CAFFÉ 

Pondělí 9:00 -10:00

Lektor: Anna Línová

Cena za lekci: 250 Kč, lekce jsou otevřené

Lekci je potřeba uhradit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy prosím napište název lekce. 

Minimální počet jsou 4 účastníci.

SOMA CAFFÉ je hodina vedené pohybové improvizace. Nabízí probuzení prostřednictvím vnímání těla v pomalém a plynulém pohybu a postupně vede k aktivnímu pohybu a tanci. Závěr lekce je věnovaný taneční improvizaci se zadanými pravidly. SOMA CAFFÉ může být vaším dynamickým vstupem do dne.SOMA LABORATOŘ

Lektor: Anna Línová

Úterý 17:30 - 19:00

Tříměsíční kurz začíná 5. dubna a končí 28. června 2022. Cena za 13 vstupů: 4000 Kč.

Cena jedné zkušební lekce: 350 Kč.

 Lekci nebo kurz je potřeba zaplatit předem nebo neprodleně po účasti na lekci na číslo účtu: 2172072173/0800. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište název lekce. 

Pohybová lekce, která poskytuje časový prostor pro vnímání vlastního těla a myšlení a sledování jejich pohybových zájmů. V lekci pracujeme s konkrétním tématem z anatomie, fyziologie nebo ontogeneze člověka, které zpracováváme pomocí doteku, práce s představou, partnerem a pohybem. Obecním tématem setkání je hledání odpovědi na otázku: jak jednat svobodně a tvořivě v zadaném formátu?TĚLE/SNĚNÍ: Somatické cesty v pohybu s Renou Milgrom

Středa 18:30 - 20:00     podzim: od 12.10. - 14.12. 2022

Přihlásit se můžete přes proklik v termínech nebo přímo v rozvrhu

Lektorka: Rena Milgrom

Cena: jednotlivá lekce 350 Kč,    Kurz 10 setkání 3000,- ,  (skupina 8-10 lidí)

platbu posílejte prosím na účet: ČSOB 181735160/0300, heslo název kurzu

Těle/Snění  neboli Embodiment je tvořivá pohybová laboratoř. Lekce jsou vedeny pozvánkami do tělesněného vnímání, tázání  a odpovědí vyvstávajících v přítomnosti.  Zahřátí těla na začátku lekce čerpá z  Laban/Bartenieff pohybových studií , Body-Mind Centeringu a následně tělo přechází do pohybové poezie, reflektující smyslové vjemy, pocity, asociace. V každém je tato schopnost ukryta, pokud dáme prostor této neustále se měnící pozornosti a jejímu tělesnění. Tato pohybová praxe nám pokaždé odkrývá nové pohledy na okolní svět a na sebe sama, neb každý okamžik je novým gestaltem našeho momentálního rozpoložení, míry energie, podnětů a pozornosti.


AUTENTICKÝ POHYB  (Authentic Movement)

Čtvrtek 17:15 - 19:15 

Lektorka: Rena Milgrom

Uzavřená skupina: max 8-10 účastníků  začne od 13.10. do 15.12. 2022

Pro ty, kteří jsou v autentickém pohybu již zkušení, je možná i příležitostná účast během kurzu.

Cena kurzu za 10 dvouhodinových setkání: Kč  4900

úvodní setkání nabízím 8 + 15. září 2022

Platbu prosím na účet:
ČSOB 181735160/0300, do zprávy pro příjemce vložte název kurzu


Autentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfullness. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně formou imaginace a expresivity s účastí svědka. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka. Autentický pohyb vychází jednak z konceptu jungiánské aktivní imaginace, tak z buddhistické psychologie a praktikuje se po celém světě. Proces je hluboce transformativní a jeho praktikování vynáší na povrch nevědomé procesy, které se následně vědomě verbálně zpracovávají.

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, chceš-li se setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, témata, předsudky a zažité vzorce. Autentický pohyb je  cestou k vlastní důvěře, sebepojetí, k vlastní autonymitě, ale také cestou proti vyhoření, zpracovávání traumatu, a celkovému wellbeingu.

Facilituje Rena Milgrom - Tanečně-pohybová terapeutka, CMA, RSME (česky i anglicky)


Storno podmínky:

  • Rezervace na semestrální kurzy je závazná po uhrazení částky. V případě, že se nebudete moct účastnit je potřeba za sebe najít náhradníka.
  • Přihlášky na víkendové a celodenní workshopy je možné stornovat nejpozději 14 dnů předem.
  • Týdenní programy nejpozději 6 týdnů předem z důvodu zajišťování ubytovacích a stravovacích kapacit.
  • Individuální hodiny a otevřené lekce je možné bez závazku zrušit 24 hodin předem.