Rena Milgrom (ČR)  CMA, TPT, RSME

Majitelka studia, tanečnice, lektorka, certifikovaná pohybová analytička, registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA), taneční a pohybová terapeutka (TANTER). Praxe v oboru 20 let).

Učí jak netanečníky, tedy širokou veřejnost, tak tanečníky ve studiu DanceLAB,

Autorka programu  Vědomé Tělo se
zaměřením na somatické vzdělávání.

"

"Studie nejdříve Laban/Bartenieff Movement Studies v New Yorku ,  Body-Mind Centeringu, Hakomi bodyterapie a později pak disciplíny Autentického pohybu mi  změnily život a pohled na svět i umění. Nikde se mi nedostalo tolik komplexního porozumnění nejen tělesného vnímání ale taky všeho, co se děje kolem v životě."

"Baví mě v lidech probouzet jejich autenticitu a sledovat, jak se postupně mění a nacházejí své zdroje. Naplňuje mě, jak společně tvoříme vyjímečnou, někdy až posvátnou dočasnou autonomní zónu..."

https://www.vedometelo.cz

Hearn Gadbois (US/ČR)

Lektor a Master musician, skladatel s více než 40ti letou dráhou performéra, která ho zavedla ke spolupráci s mnoha významnými umělci a tanečníky. Natočil mnoho cd a koncertoval s Patti Smith, Yoko Ono, Meredith Monk, Susan Deyhim, Robertem Eanem, Gabrielle Roth spolupracoval s Carterem Burwellem (film music), Master musicians of Jajouka a mnoha jinými. V 80.letech byl v NewYorku členem populární alternativní funkové kapely Saqqara Dogs. Studoval rytmické moudrosti mnoha kultur, počínaje Brazílií, přes severní Afriku, Střední východ a Střední Asie až do Indie. Po 9.11.2001 se z New Yorku postupně přesídlil do Prahy, kde spolupracuje s různými umělci jako "freelance artist".


https://www.hearngadbois.info/


MgA. Anna Línová

slovenská tanečnice a taneční pedagog

Její interpretační zkušenosti a pedagogické smýšlení ovlivnilo studium osmileté Taneční
konzervatoře Evy Jaczové, Vysoké školy múzických umění v Bratislavě a zejména studium pro pohybovou a dotykovou práci s dětmi od narození po první rok života - Infant Developmental Movement Education (obor School of Body-Mind Centering®). Pracovala s dětmi na ZUŠ v Bratislavě, ve Studiu Alta založila a vedla Pohybové hry pro rodiče a děti a vedla odborné semináře pro pedagogy tance. Jako tanečnice spolupracovala zejména s choreografkou Ankou Sedlačkovou (SK) a Ioanou M. Popovici (RO) a věnovala se taneční improvizaci. V současnosti vede pohybové kurzy pro dospělé v DanceLabu v Praze.


Mgr. Zuzana Vlčinská

Lektorka prožitkového zpívání, muzikoložka, terapeutka, lektorka České Orffovy společnosti

"Ve své práci spojuji hlas, pohyb a imaginaci. Zajímají mě psychické a fyzické procesy související se zpěvem a interpretací hudby. Věřím, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše."


https://www.prozitkovezpivani.cz


Kamila Kutálková

Akreditovaný cyklus seminářů pro taneční pedagogy v ARTAMĚ, útvaru pro dětské estetické aktivity, roční kurzy Jak dovést dítě k tvorbě a Současné pohybové trendy, program Pohybové hry s hudbou u Prof. PhDr. E. Jenčkové, hudební kurz České Orffovy společnosti

"Tanec je pro mě možnost hledání pravdivosti a přirozenosti pohybu i prožívání. Mým cílem je vést děti k uvědomění si vlastního pohybu a jeho zkoumání. Co je pohyb přirozený, který nám vše usnadňuje a co nepřirozený, který nás naopak blokuje?"

https://www.studiohoupacka.cz