Lektoři lekcí a kurzů 


"Baví mě v lidech probouzet autenticitu a sledovat, jak se postupně mění a nacházejí své zdroje. Naplňuje mě, jak společně tvoříme vyjímečnou, někdy až posvátnou dočasnou autonomní zónu..."

Rena Milgrom (ČR) CMA, TPT, RSME

Majitelka studia, tanečnice, lektorka, certifikovaná pohybová analytička (LIMS, N.Y.), registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA), taneční a pohybová terapeutka (TANTER). Praxe v oboru 20 let).
Autorka programu Vědomé Tělo se zaměřením na somatické vzdělávání. Učí jak netanečníky, tedy širokou veřejnost, tak tanečníky ve studiu DanceLab.

"Somatika mi změnila život, hodnoty, pohled na svět i umění. Nikde se mi nedostalo tolik komplexního porozumnění života kolem mě a uvnitř sebe. A vím, že chci studovat dál,.. a že moje učení nebude nikdy dokončeno."

https://www.vedometelo.cz

Anna Línová, Mgr.art, IDME

Vystudovala osmiletou Taneční konzervatoř v Bratislavě, následně VŠMU v oboru pedagogika klasického tance a o pár let později obor Infant Developmental Movement Education ve škole Body-Mind Centering®. Výrazný kontrast v obsahu, ale zejména v přístupu ke vzdělávání na těchto školách, výrazně ovlivnil její postoje a myšlení o vztazích různého druhu, a tím i její interpretační, pedagogickou a osobní praxi. 

Jako taneční interpretka a performerka dlouhodobě spolupracovala zejména s Ankou Sedlačkovou (SK), režisérkou Aňou Hlaváčovou (SK) a choreografkou Ioanou M. Popovici (RO). Od 25 let působila jako taneční pedagog na různých uměleckých školách a dlouhodobě se věnuje somatické práci s širokou veřejností ve studiu DanceLAB. 

V současné době připravuje participativní smyslové představení pro děti od 1 – 3 let a jejich rodiče s uskupením Ostružina z.s. Zajímá se o vztahy a vliv fyzického prostoru na pohybový vývoj dětí. V mezioborových projektech se opakovaně věnuje somatickému zpracovávání tématu oddechu pro pedagogy a rodiče.

"Ráda tančím. A ráda tančím s jinými a ráda se dívám na lidi, když tančí. Ráda využívám teoretických znalostí z anatomie, fyziologie a speciálně z ontogeneze jako motivaci k tanci. Zajímá mě tato cesta z teorie do tance a otázka "co pro mě znamená tančit?"

"Somatický přístup vnímam jako nalézání a žití naší přirozenosti, lidskosti a propojenosti. Vede mne domů - k sobě, do sebe. Fascinuje mne tělesná moudrost a také zdroje pro oživení, ozdravení a růst, na které vědomou pozorností v těle můžeme dosahovat."

Lenka Sabolčáková, Ing.

Věnuji se somatické práci s tělem formou doteku a prožitkového pohybu.  S úctou zkoumám, jak tělo v sobě a v pohybu projevuje vše, čím jsme a také nám odhaluje čím bychom být mohli - náš potenciál...

Absolvovala jsem tříletý somatický vzdělávací a sebezkušenostní program Vědomé tělo u Reny Milgrom, který čerpá teoretické základy z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff Fundamentals™, Body Mind Centering™, Autentického pohybu. Momentálně jsem frekventantkou páteho ročníku navazujícího studia. Věnuji se dalšímu studiu dotykové práce s tělem, studiu pohybu a tělesných procesů.

Jsem přesvědčena, že hlubší niterná pozornost věnovaná tělu, je cestou k ozdravení, k osobní integraci (na úrovni fyzické i nefyzické), podporuje naši autenticitu a prohlubuje spojení s ostatními lidmi a prostředím.

 Zuzana Vlčinská, Mgr.

Lektorka prožitkového zpívání, muzikoložka, terapeutka, lektorka České Orffovy společnosti

"Ve své práci spojuji hlas, pohyb a imaginaci. Zajímají mě psychické a fyzické procesy související se zpěvem a interpretací hudby. Věřím, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše."

Kudyznudy.cz - tipy na výlet