Rena Milgrom (ČR)  CMA, TPT, RSME

Majitelka studia, tanečnice, lektorka, certifikovaná pohybová analytička, registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA), taneční a pohybová terapeutka (TANTER). Praxe v oboru 20 let).

Učí jak netanečníky, tedy širokou veřejnost, tak tanečníky ve studiu DanceLAB,

Autorka programu  Vědomé Tělo se
zaměřením na somatické vzdělávání.

"

"Studie nejdříve Laban/Bartenieff Movement Studies v New Yorku ,  Body-Mind Centeringu, Hakomi bodyterapie a později pak disciplíny Autentického pohybu mi  změnily život a pohled na svět i umění. Nikde se mi nedostalo tolik komplexního porozumnění nejen tělesného vnímání ale taky všeho, co se děje kolem v životě."

"Baví mě v lidech probouzet jejich autenticitu a sledovat, jak se postupně mění a nacházejí své zdroje. Naplňuje mě, jak společně tvoříme vyjímečnou, někdy až posvátnou dočasnou autonomní zónu..."

https://www.vedometelo.cz

MgA. Anna Línová

slovenská tanečnice a taneční pedagog

Její interpretační zkušenosti a pedagogické smýšlení ovlivnilo studium osmileté Taneční
konzervatoře Evy Jaczové, Vysoké školy múzických umění v Bratislavě a zejména studium pro pohybovou a dotykovou práci s dětmi od narození po první rok života - Infant Developmental Movement Education (obor School of Body-Mind Centering®). Pracovala s dětmi na ZUŠ v Bratislavě, ve Studiu Alta založila a vedla Pohybové hry pro rodiče a děti a vedla odborné semináře pro pedagogy tance. Jako tanečnice spolupracovala zejména s choreografkou Ankou Sedlačkovou (SK) a Ioanou M. Popovici (RO) a věnovala se taneční improvizaci. V současnosti vede pohybové kurzy pro dospělé v DanceLabu v Praze.


Mgr. Zuzana Vlčinská

Lektorka prožitkového zpívání, muzikoložka, terapeutka, lektorka České Orffovy společnosti

"Ve své práci spojuji hlas, pohyb a imaginaci. Zajímají mě psychické a fyzické procesy související se zpěvem a interpretací hudby. Věřím, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše."