Lektoři lekcí a kurzů 


"Baví mě v lidech probouzet autenticitu a sledovat, jak se postupně mění a nacházejí své zdroje. Naplňuje mě, jak společně tvoříme vyjímečnou, někdy až posvátnou dočasnou autonomní zónu..."

Rena Milgrom (ČR) CMA, TPT, RSME

Majitelka studia, tanečnice, lektorka, certifikovaná pohybová analytička, registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA), taneční a pohybová terapeutka (TANTER). Praxe v oboru 20 let).
Autorka programu Vědomé Tělo se zaměřením na somatické vzdělávání. Učí jak netanečníky, tedy širokou veřejnost, tak tanečníky ve studiu DanceLab.

"Studium na Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v New Yorku , dále pak Body-Mind Centeringu, Hakomi psychoterapie a disciplíny Autentického pohybu mi změnily život a pohled na svět i umění. Nikde se mi nedostalo tolik komplexního porozumnění života kolem mě a uvnitř sebe. A vím, že chci studovat dál,.. a že moje učení nebude nikdy dokončeno."

https://www.vedometelo.cz

Anna Línová, Mgr.art, IDME

Její interpretační zkušenosti a pedagogické smýšlení ovlivnilo studium osmileté Taneční
konzervatoře Evy Jaczové, Vysoké školy múzických umění v Bratislavě a zejména studium pro pohybovou a dotykovou práci s dětmi od narození po první rok života - Infant Developmental Movement Education (obor School of Body-Mind Centering®).

 Pracovala s dětmi na ZUŠ v Bratislavě, ve Studiu Alta založila a vedla Pohybové hry pro rodiče a děti a vedla odborné semináře pro pedagogy tance. Jako tanečnice spolupracovala zejména s choreografkou Ankou Sedlačkovou (SK) a Ioanou M. Popovici (RO) a věnovala se taneční improvizaci. 

V současnosti vede pohybové kurzy pro dospělé v DanceLabu v Praze.

"Ráda tančím. A ráda tančím s jinými a ráda se dívám na lidi, když tančí. Ráda využívám teoretických znalostí z anatomie, fyziologie a speciálně z ontogeneze jako motivaci k tanci. Zajímá mě tato cesta z teorie do tance a otázka "co pro mě znamená tančit?"

"Somatický přístup vnímam jako nalézání a žití naší přirozenosti, lidskosti a propojenosti. Vede mne domů - k sobě, do sebe. Fascinuje mne tělesná moudrost a také zdroje pro oživení, ozdravení a růst, na které vědomou pozorností v těle můžeme dosahovat."

Lenka Sabolčáková, Ing.

Věnuji se somatické práci s tělem formou doteku a prožitkového pohybu.  S úctou zkoumám, jak tělo v sobě a v pohybu projevuje vše, čím jsme a také nám odhaluje čím bychom být mohli - náš potenciál...

Absolvovala jsem tříletý somatický vzdělávací a sebezkušenostní program Vědomé tělo u Reny Milgrom, který čerpá teoretické základy z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff Fundamentals™, Body Mind Centering™, Autentického pohybu. Momentálně jsem frekventantkou páteho ročníku navazujícího studia. Věnuji se dalšímu studiu dotykové práce s tělem, studiu pohybu a tělesných procesů.

Jsem přesvědčena, že hlubší niterná pozornost věnovaná tělu, je cestou k ozdravení, k osobní integraci (na úrovni fyzické i nefyzické), podporuje naši autenticitu a prohlubuje spojení s ostatními lidmi a prostředím.

 Zuzana Vlčinská, Mgr.

Lektorka prožitkového zpívání, muzikoložka, terapeutka, lektorka České Orffovy společnosti

"Ve své práci spojuji hlas, pohyb a imaginaci. Zajímají mě psychické a fyzické procesy související se zpěvem a interpretací hudby. Věřím, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše."

Ing. at Ing. V.B.CH. Kosour, PhD.

Dlouhé roky jsem působil v oblasti vědy, výzkumu, inovací na různých pozicích. Převládalo tedy mentální "dotýkání" se se světem, se sebou samým. Současně jsem se však věnoval i dalším oblastem jako je jóga, divadlo, improvizace a duchovní rozměr našeho bytí. Absolvoval jsem konstelační výcvik u Jana Bílého a řady rozvojových kurzů. S úžasem a respektem se již několik let věnuji také metodě Focusingu. Po letech vysokého mentálního nasazení si užívám čas, kdy není třeba nic vymýšlet, jen vnímám, co přichází, co je právě nyní živoucí. Učím se tomu naslouchat, radovat se, dávat potřebné.