Lektoři lekcí a kurzů 


"Baví mě v lidech probouzet autenticitu a sledovat, jak se postupně mění a nacházejí své zdroje. Naplňuje mě, jak společně tvoříme vyjímečnou, někdy až posvátnou dočasnou autonomní zónu..."

Rena Milgrom (ČR) CMA, TPT, RSME

Majitelka studia, tanečnice, lektorka, certifikovaná pohybová analytička (LIMS, N.Y.), registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA), taneční a pohybová terapeutka (TANTER). Praxe v oboru 20 let).
Autorka programu Vědomé Tělo se zaměřením na somatické vzdělávání. 

"Somatika mi otevřela nový svět, hodnoty, vnímání i pohled na to, co je umění a co je autentické. Nikde se mi nedostalo tolik komplexního porozumnění života kolem mě a uvnitř sebe. A vím, že chci studovat dál,.. a že moje učení nebude nikdy dokončeno."

Tanec vyučuji od roku 1999, Somatické umění a terapeutické přístupy profesně praktikuji a vyučuji 13 let. Stále se dále vzdělávám, zkoumám a vnímám, jak je tato cesta nekonečná a bohatá. Učím jak netanečníky, tedy širokou veřejnost, tak tanečníky ve studiu DanceLab.

"Vážím si toho, když mohu ve společném prostoru s ostatními sdílet tělesné vyjadřování, zkoumání a dát prostor v pohybu nalézat umění, výživu pro duši i tělo a souvislosti. Zajímá mě všímavost a zvu k pozorování toho, jak se organizuje naše vnímání a jak ho ke svému prospěchu můžeme měnit. Je krásné vidět, čím lidé procházejí a jak se projevuje jejich síla a moudrost. Zajímá mě, jak se můžeme v toku událostí a proudu pohybu vyjadřovat, být součástí, vztahovat se a zotavovat se."

Vystudovala jsem Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v N.Y. , výcvik tanečně-pohybové terapie (TANTER)  .V současné době studuji The Disciplin of Authentic Movement, Hakomi method ,Body-Mind Centering a kreativní pedagogiku na pražské DAMU. Mou základnou je a byl tanec - současný a etnický, vytvořila jsem řadu choreografií v rámci festivalu Dance Meridian (2006-2011) a od roku 2011 tvořím choreografii pro bienální celosvětový projekt Global Water Dances.

V r.2002 jsem založila studio DanceLab Praha, kde vedu somaticky orientované lekce, vzdělávací program a individuální terapeutickou praxi.

Mezi 2012-17 jsem vyučovala Laban/Bartenieff Movement Studies na taneční konzervatoři Palucca v Drážďanech, v současné době vyučuji tento obor na výcviku tanečně-pohybové terapie (Moving Self Institut, Praha)

Jako taneční terapeutka pracuji s pacienty s Parkinsonovou nemocí pod Parkinson-Help, z.s. a se skupinami i individuály v Autentickém Pohybu.

V roce 2012 jsem vytvořila Program Vědomé Tělo se zaměřením na somatické vzdělávání a kreativní pohyb. Tento program se každoročně otevírá. Jsem spolulektorkou BodyVoice - integrace pohybu a hlasu společně se Smadar Emor (IZ). Tyto kurzy vedeme jak v Čechách, tak v Izraeli.


"Somatický přístup vnímam jako nalézání a žití naší přirozenosti, lidskosti a propojenosti. Vede mne domů - k sobě, do sebe. Fascinuje mne tělesná moudrost a také zdroje pro oživení, ozdravení a růst, na které vědomou pozorností v těle můžeme dosahovat."

Lenka Sabolčáková, Ing.

Věnuji se somatické práci s tělem formou doteku a prožitkového pohybu.  S úctou zkoumám, jak tělo v sobě a v pohybu projevuje vše, čím jsme a také nám odhaluje čím bychom být mohli - náš potenciál...

Absolvovala jsem tříletý somatický vzdělávací a sebezkušenostní program Vědomé tělo u Reny Milgrom, který čerpá teoretické základy z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff Fundamentals™, Body Mind Centering™, Autentického pohybu. Momentálně jsem frekventantkou páteho ročníku navazujícího studia. Věnuji se dalšímu studiu dotykové práce s tělem, studiu pohybu a tělesných procesů.

Jsem přesvědčena, že hlubší niterná pozornost věnovaná tělu, je cestou k ozdravení, k osobní integraci (na úrovni fyzické i nefyzické), podporuje naši autenticitu a prohlubuje spojení s ostatními lidmi a prostředím.

 Zuzana Vlčinská, Mgr.

Lektorka prožitkového zpívání, muzikoložka, terapeutka, lektorka České Orffovy společnosti

"Ve své práci spojuji hlas, pohyb a imaginaci. Zajímají mě psychické a fyzické procesy související se zpěvem a interpretací hudby. Věřím, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše."

Kudyznudy.cz - tipy na výlet