Lektoři lekcí a kurzů 


"Baví mě v lidech probouzet autenticitu a sledovat, jak se postupně mění a nacházejí své zdroje. Naplňuje mě, jak společně tvoříme vyjímečnou, někdy až posvátnou dočasnou autonomní zónu..."

Rena Milgrom (ČR) CMA, TPT, RSME

Majitelka studia, tanečnice, lektorka, certifikovaná pohybová analytička (LIMS, N.Y.), registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA), taneční a pohybová terapeutka (TANTER). Praxe v oboru 20 let).
Autorka programu Vědomé Tělo se zaměřením na somatické vzdělávání. Učí jak netanečníky, tedy širokou veřejnost, tak tanečníky ve studiu DanceLab.

"Somatika mi otevřela nový svět, hodnoty, vnímání i pohled na to, co je umění a co je autentické. Nikde se mi nedostalo tolik komplexního porozumnění života kolem mě a uvnitř sebe. A vím, že chci studovat dál,.. a že moje učení nebude nikdy dokončeno."

Tanec vyučuji od roku 1999, Somatické umění a terapeutické přístupy profesně praktikuji a vyučuji 13 let. Stále se dále vzdělávám, zkoumám a vnímám, jak je tato cesta nekonečná a bohatá.

"Vážím si toho, když mohu ve společném prostoru s ostatními sdílet tělesné vyjadřování, zkoumání a dát prostor v pohybu nalézat umění, výživu pro duši i tělo a souvislosti. Zajímá mě všímavost a zvu k pozorování toho, jak se organizuje naše vnímání a jak ho ke svému prospěchu můžeme měnit. Je krásné vidět, čím lidé procházejí a jak se projevuje jejich síla a moudrost. Zajímá mě, jak se můžeme v toku událostí a proudu pohybu vyjadřovat, být součástí, vztahovat se a zotavovat se."

Rena Vystudovala Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v N.Y. a výcvik tanečně-pohybové terapie (TANTER). Je registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA). V současné době studuje The Disciplin of Authentic Movement, Hakomi method a Body-Mind Centering. Její základnou je a byl tanec - současný a etnický, vytvořila řadu choreografií v rámci festivalu Dance Meridian (2006-2011) a od roku 2011 tvoří choreografii pro bienální celosvětový projekt Global Water Dances.

Rena je zakladatelkou studia DanceLab Praha, kde vede somaticky orientované lekce, letní workshopy, vzdělávací programy a individuální terapeutickou praxi.

Mezi 2012-17 vyučovala Laban/Bartenieff Movement Studies na taneční konzervatoři Palucca v Drážďanech, v současné době vyučuje tento obor na výcviku tanečně-pohybové terapie (Moving Self Institut, Praha)

Jako taneční terapeutka pracuje s pacienty s Parkinsonovou nemocí pod Parkinson-Help, z.s. a se skupinami i individuály v Autentickém Pohybu.

Je tvůrkyní Programu Vědomé Tělo se zaměřením na somatické vzdělávání, spolulektorkou BodyVoice - integrace pohybu a hlasu, lektorkou v rámci výcviku Tanečně-pohybové terapie.


Anna Línová, Mgr.art, IDME

Vystudovala osmiletou Taneční konzervatoř v Bratislavě, následně VŠMU v oboru pedagogika klasického tance a o pár let později obor Infant Developmental Movement Education ve škole Body-Mind Centering®. Výrazný kontrast v obsahu, ale zejména v přístupu ke vzdělávání na těchto školách, výrazně ovlivnil její postoje a myšlení o vztazích různého druhu, a tím i její interpretační, pedagogickou a osobní praxi. 

Jako taneční interpretka a performerka dlouhodobě spolupracovala zejména s Ankou Sedlačkovou (SK), režisérkou Aňou Hlaváčovou (SK) a choreografkou Ioanou M. Popovici (RO). Od 25 let působila jako taneční pedagog na různých uměleckých školách a dlouhodobě se věnuje somatické práci s širokou veřejností ve studiu DanceLAB. 

V současné době připravuje participativní smyslové představení pro děti od 1 – 3 let a jejich rodiče s uskupením Ostružina z.s. Zajímá se o vztahy a vliv fyzického prostoru na pohybový vývoj dětí. V mezioborových projektech se opakovaně věnuje somatickému zpracovávání tématu oddechu pro pedagogy a rodiče.

"Ráda tančím. A ráda tančím s jinými a ráda se dívám na lidi, když tančí. Ráda využívám teoretických znalostí z anatomie, fyziologie a speciálně z ontogeneze jako motivaci k tanci. Zajímá mě tato cesta z teorie do tance a otázka "co pro mě znamená tančit?"

"Somatický přístup vnímam jako nalézání a žití naší přirozenosti, lidskosti a propojenosti. Vede mne domů - k sobě, do sebe. Fascinuje mne tělesná moudrost a také zdroje pro oživení, ozdravení a růst, na které vědomou pozorností v těle můžeme dosahovat."

Lenka Sabolčáková, Ing.

Věnuji se somatické práci s tělem formou doteku a prožitkového pohybu.  S úctou zkoumám, jak tělo v sobě a v pohybu projevuje vše, čím jsme a také nám odhaluje čím bychom být mohli - náš potenciál...

Absolvovala jsem tříletý somatický vzdělávací a sebezkušenostní program Vědomé tělo u Reny Milgrom, který čerpá teoretické základy z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff Fundamentals™, Body Mind Centering™, Autentického pohybu. Momentálně jsem frekventantkou páteho ročníku navazujícího studia. Věnuji se dalšímu studiu dotykové práce s tělem, studiu pohybu a tělesných procesů.

Jsem přesvědčena, že hlubší niterná pozornost věnovaná tělu, je cestou k ozdravení, k osobní integraci (na úrovni fyzické i nefyzické), podporuje naši autenticitu a prohlubuje spojení s ostatními lidmi a prostředím.

 Zuzana Vlčinská, Mgr.

Lektorka prožitkového zpívání, muzikoložka, terapeutka, lektorka České Orffovy společnosti

"Ve své práci spojuji hlas, pohyb a imaginaci. Zajímají mě psychické a fyzické procesy související se zpěvem a interpretací hudby. Věřím, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše."

Kudyznudy.cz - tipy na výlet