VĚDOMÉ TĚLO


Somatické umění pohybu a Somatické terapie


VZDĚLÁVACÍ A SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM  (160 - 500 h)

Hlavní lektor/facilitátor:  Rena Milgrom, CMA, RSME 

hostující lektoři: Smadar Emor (IZ), Žubra (SK),  Mgr. Karel Novák

Seznamovací seminář a pohovory:  so+ne 28-29.11. 2020   DanceLab studio, Praha  

Začátek  programu:  únor 2021 (data budou upřesněna)

Progam pro všechny zájemce o tělesné prožívání, tělesné myšlení, a vnímání. Nabízí hluboký ponor do vývojové kineziologie, pohybových vzorců, ideokineze a autentického vyjádření. Cesta somatického umění je z podstaty cesta tvořivá, cesta sdílení a radostného bytí v těle. Učíme se také vnímat a číst pohyb kolem nás, což je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Rozvíjíme koncentraci a intuici skrze principy Mindfulness, avšak v pohybu. Vnímáme lépe nejen vnitřní, ale i vnější svět.

Vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ , BODY MIND CENTERING™, AUTHENTIC MOVEMENT &  Hakomi method

Program je 3 letý, setkáváme se zpravidla 1x víkend za měsíc v kombinaci s pobytovým výcvikem - letním týdnem na statku v přírodě.
Každé setkání je obsahuje sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi.


mrkněte na nový web www.vedometelo.cz

Proč studovat pohyb


Tělesný pohyb je pramenem lidského úsilí. Člověk se pohybuje proto, aby uspokojil svoje potřeby. Směřuje pohyb ke všemu, co má pro něj hodnotu. Nemůžeme si hrát, pracovat, bojovat ani vyjadřovat lásku, aniž by v těle neproběhl byť i malý pohyb.
Akce hovoří mnohem hlasitěji než slova. Moje i tvoje identita je určována tím, co udělám a jakým způsobem to dělám.
Pohyb je všude a ve všem co děláme.
Když chceš interagovat s milovanými, záleží na tvém pohybu.
Když se chceš zlepšit ve své práci nebo kariéře, záleží na tvém pohybu.
Když chceš zapůsobit na ostatní, záleží na tvém pohybu.
Proč studovat pohyb?

Protože rozumět pohybu odemyká tvůj potenciál a kapacitu ve všech směrech. Studium pohybu je transformací osobnosti.


Pro koho je program určen?

- pro milovníky pohybu

- pro milovníky tvořivosti, autenticity, improvizace

- pro tanečníky i netanečníky

- pro terapeuty (taneční, muziko, drama, fyzio)

- pro psychoterapeuty

- pro sociální pracovníky

- pro kouče, leaderyCo přináší program Vědomé Tělo

do života a kariéry?


  1. Kinestetickou inteligenci (tělesné vnímání, integrovaný pohyb, zkušenostní anatomii, umění doteku, uzemnění, práci s dechem)
  2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a vnímat hudbu, pracovat s hlasem)
  3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
  4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
  5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
  6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
  7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
  8. Kreativitu! Umět si hrát, tvořit a prožívat!

              Přihláška na pre-workshop Vědomé Tělo

28-29.11. 2020 ve studiu DanceLab

poplatek: 2400,-  doporučujeme převést na účet 181735160/0300 pro zajištění Vašeho místa