VĚDOMÉ TĚLO

Somatické umění pohybu a Somatické terapie


VZDĚLÁVACÍ A SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM  (160 - 500 h) 

Hlavní lektor/facilitátor:  Rena Milgrom, CMA, RSMT, hostující lektoři:   Katarína Žubretovská - Žubra (SK), MgA Anna Línová

Seznamovací seminář a pohovory:  so+ne 16.-17. 1. 2021   DanceLab studio, v případě restrikcí covid webinář po zoomu  Přihlásit se můžete zde

Začátek  programu:  únor 2021

Progam pro všechny zájemce o tělesné prožívání, tělesné myšlení, a vnímání. Nabízí hluboký ponor do vývojové kineziologie, pohybových vzorců, ideokineze ,autentického vyjádření a somatické terapie. Cesta somatického umění je z podstaty cesta tvořivá, cesta sdílení a radostného bytí v těle. Učíme se také vnímat a číst pohyb kolem nás, což je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Rozvíjíme koncentraci a intuici skrze principy Mindfulness v pohybu - Bodyfulness. Vnímáme  nejen vnitřní, ale i vnější svět.

Vzdělávání staví na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™, BODY MIND CENTERING™, AUTHENTIC MOVEMENT &  Hakomi method

Program je 3 letý, setkáváme se zpravidla  jeden víkend za měsíc v kombinaci s pobytovým výcvikem -  letním týdnem na statku v přírodě.  Každé setkání je obsahuje sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi. 
Více informací naleznete na webu programu: www.vedometelo.cz

Proč studovat pohyb...


Tělesný pohyb je pramenem lidského úsilí. Člověk se pohybuje proto, aby uspokojil svoje potřeby. Směřuje pohyb ke všemu, co má pro něj hodnotu. Nemůžeme si hrát, pracovat, bojovat ani vyjadřovat lásku, aniž by v těle neproběhl byť i malý pohyb. 
Akce hovoří mnohem hlasitěji než slova. Moje i tvoje identita je určována tím, co udělám a jakým způsobem to dělám.
Pohyb je všude a ve všem co děláme.
Když chceš interagovat s milovanými, záleží na tvém pohybu.
Když se chceš zlepšit ve své práci nebo kariéře, záleží na tvém pohybu.
Když chceš zapůsobit na ostatní, záleží na tvém pohybu.
Proč studovat pohyb? 

Protože rozumět pohybu odemyká tvůj potenciál a kapacitu ve všech směrech. Studium pohybu je transformací osobnosti.


Pro koho je program určen?

 • pro milovníky pohybu
 • pro milovníky tvořivosti, autenticity, improvizace
 • pro tanečníky i netanečníky
 • pro terapeuty (taneční, muziko, drama, fyzio)
 • pro psychoterapeuty
 • pro sociální pracovníky
 • pro kouče, leadery

Co přináší program Vědomé Tělo

do života a kariéry?

 1. Kinestetickou inteligenci (tělesné vnímání, integrovaný pohyb, zkušenostní anatomii, umění doteku, uzemnění, práci s dechem)
 2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a vnímat hudbu, pracovat s hlasem)
 3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
 4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
 5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
 6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
 7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
 8. Kreativitu! Umění si hrát, tvořit a prožívat!

Vědomé Tělo pre-workshop

Pre-Workshop je určen všem zájemcům o somatický přístup ve vzdělávání pro kreativní pohyb, pohybovou terapii a somatické umění. V tomto společném dni se seznámíme s obsahem Programu Vědomé Tělo a ochutnáme somatickou práci s tělem a pohybem.

Zkušenostní blok bude obsahovat tělové vnímání, některé principy pohybu a práce s tělem (Bartenieff Fundamentals a Body Mind Centering) a ukázku metodiky pohybové tvorby. Den (sobota či neděle) je věnována nejen zájemcům o vzdělávací program, ale všem, kdo si chtějí dopřát příjemný den v pohybu, zkoumání a sdílení.vede Rena Milgrom

Vede: Rena Milgrom, CMA, RSME

Termíny Pre-workshopu:

 • Sobota 16.1. 2021 10 - 16 h (oběd 60 min),
 • Neděle 17.1. 2021 10 - 16 h (oběd 60 min),

Místo konání: DanceLab studio - U Zvonařky 9, Praha 2 - Vinohrady

V případě, že situace v čase konání  nebude dovolovat sdružování, bude se konat online setkání na platformě ZOOM. Toto setkání po ZOOMu proběhne formou webináře, kde:

 • Rena Milgrom představí náplň a koncepci Programu Vědomé Tělo,
 • bude prostor pro diskuzi a dotazy,
 • proběhne pohybový meditativní proces

Zoom setkání je alternativně naplánováno na 17.1.2021 od 17:00 do 19:30. Odkaz na Zoom meeting bude zaslán všem přihlášeným, kteří uhradili poplatek.

Poplatek, pokud setkání proběhne online je 400 Kč,- Poplatek za denní Pre-workshop ve studiu je 1 300 Kč - uhradťe jej prosím formou zálohy 400 Kč na účet a doplatkem 900 Kč na místě v době konání workhopu.

Poplatek prosím zasílejte na účet 181735160/0300 a do zprávy uveďte "Pre-workshop VT". Děkuji.


              Přihláška na pre-workshop Vědomé Tělo

Přihlášením zde, se zároveň hlásíte na ZOOM setkání online, které nahrazuje pre-workhop v době přetrvávajících covid opatření.

Více o programu Vědomé Tělo se dozvíte na www.vedometelo.cz