VĚDOMÉ TĚLO


Somatické umění pohybu a Somatické terapie


VZDĚLÁVACÍ A SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM  (160 - 500 h)

Hlavní lektor/facilitátor:  Rena Milgrom, CMA, RSME 

hostující lektoři: Smadar Emor (IZ), Žubra (SK),  Mgr. Karel Novák

Seznamovací seminář a pohovory:  7. 9. 2018   17-20.30 h  DanceLab studio, Praha

Začátek  programu:  víkend 13 - 14.10. 2018

Progam pro všechny zájemce o tělesné prožívání, tělesné myšlení, tělové Já. Nabízí hluboký ponor do vývojové kineziologie, pohybových vzorců, ideokineze a autentického vyjádření. Nabízí se zde celoživotní zkoumání a bohatá cesta. Cesta somatického umění, cesta tvořivá, cesta sdílení a radostného bytí v těle. Učíme se vnímat a číst pohyb kolem nás, což je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Rozvíjíme koncentraci a intuici skrze principy Mindfulness. Vnímáme lépe nejen vnitřní, ale i vnější svět.

Vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ , BODY MIND CENTERING™, AUTHENTIC MOVEMENT &  Hakomi method

Program je 1-3 letý, setkáváme se 1x víkend za měsíc nebo také v letních intenzivních týdnech.
Každé setkání bude rozděleno na sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi. 

Pro koho je program určen?


- pro milovníky pohybu

- pro milovníky tvořivosti, autenticity, improvizace

- pro tanečníky i netanečníky

- pro terapeuty (taneční, muziko, drama, fyzio)

- pro psychoterapeuty

- pro sociální pracovníky

- pro kouče, leadery

- pro Váš osobní rozvoj !


Co přináší program Vědomé Tělo

do života a kariéry?


 1. Kinestetickou inteligenci (tělesné vnímání, integrovaný pohyb, zkušenostní anatomii, umění doteku, uzemnění, práci s dechem)
 2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a vnímat hudbu, pracovat s hlasem)
 3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
 4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
 5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
 6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
 7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
 8. Kreativitu! Umět si hrát, tvořit a prožívat!

Časový harmonogram


První ročník VT 1:  2018-19:

 • 1. víkend: 13-14. října 2018
 • 2. víkend: 3-4. listopad 2018
 • 3. víkend: 1-2. prosinec 2018
 • 4. víkend:  12-13. leden 2019
 • 5. víkend:  6-7. duben 2019
 • 6. víkend:  11-12. květen 2019
 • 7. víkend:  8-9. červen 2019
blok:   1 - 7. červenec 2019 ( statek Trstěnice )