VĚDOMÉ TĚLO


Somatické umění pohybu a Somatické terapie


VZDĚLÁVACÍ A SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM  (160 - 500 h)

Hlavní lektor/facilitátor:  Rena Milgrom, CMA, RSME 

hostující lektoři: Smadar Emor (IZ), Žubra (SK),  Mgr. Karel Novák

Seznamovací seminář a pohovory:  pátek 12.1. 2018  17-20 h, po tomto datu dle domluvy

Začátek  programu:  víkend 17-18.3. 2018

Progam pro všechny zájemce o tělesné prožívání, tělesné myšlení, tělové Já. Nabízí hluboký ponor do vývojové kineziologie, pohybových vzorců, ideokineze a autentického vyjádření. Nabízí se zde celoživotní zkoumání a bohatá cesta. Cesta somatického umění, cesta tvořivá, cesta sdílení a radostného bytí v těle. Učíme se vnímat a číst pohyb kolem nás, což je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Rozvíjíme koncentraci a intuici. Vnímáme lépe nejen vnitřní, ale i vnější svět.

Vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ , BODY MIND CENTERING™, AUTHENTIC MOVEMENT &  AMERTA Movement

Program je 1-3 letý, setkáváme se 1x víkend za měsíc nebo také v letních intenzivních týdnech.
Každé setkání bude rozděleno na sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi. 

Pro koho je program určen?


- pro milovníky pohybu

- pro milovníky tvořivosti, autenticity, improvizace

- pro tanečníky i netanečníky

- pro terapeuty (taneční, muziko, drama, fyzio)

- pro psychoterapeuty

- pro sociální pracovníky

- pro kouče, leadery

- pro Váš osobní rozvoj !


Co přináší studium programu Vědomé Tělo do života a kariéry?

 1. Kinestetickou inteligenci (tělesné vnímání, organizaci pohybu, vztah částí těla, zkušenostní anatomii, umění doteku, uzemnění, práci s dechem)
 2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a vnímat hudbu, pracovat s hlasem)
 3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
 4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
 5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
 6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
 7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
 8. Kreativitu!  Umět si hrát, tvořit a prožívat!

Časový harmonogram


První ročník VT 1:  2018-19:

 1. 17-18. 3. 2018
 2. 28-29. 4.
 3. 19-20. 5.
 4. 23-24. 6.
 5. 26-28. 7.  (3 dny v přírodě)
 6. 13-14. 10.
 7. 3-4. 11.
 8. 1-2. 12.
 9. 5-6. 1. 2019
 10. 2-3. 3. 2019