Global Water Dances / Tanec pro vodu

www.globalwaterdances.org

Global Water Dances (GWD) je celosvětový biennální projekt, který se poprvé konal 25.6. 2011 v cca 70ti lokalitách světa - v Praze na Střeleckém ostrově, podruhé 15.6. 2013 u Křižíkovy fontány na pražském výstavišti. Potřetí se konal 20.6. 2015 v rámci festivalu United Islands v Kinského zahradě, počtvrté na lodi Avoid na pražské Náplavce (2017)

Letos se bude konat  15.6. 2019 v 17 h v Praze na Střeleckém ostrově

V současné chvíli se tanec pro vodu chystá na více než 120ti lokalitách světa!

GWD je odvážná umělecká iniciativa zaměřená na kritickou potřebu záchrany pitné vody. Už dnes se odhady pohybují kolem 5 milionů úmrtí ročně způsobených znečištěnou vodou. V roce 2025 bude více než polovina světové populace čelit problémům souvisejících s vodou. GWD je modelem, jak prostřednictvím umění upozornit obyvatelstvo a vytvořit povědomí o problémech životního prostředí. Je také výzvou, jak lidi sjednotit, aby společně nacházeli řešení. Účastníci i diváci tohoto projektu se dozví, jak je kritická role lidstva v ochranně vodních zásob.Iniciátoři projektu jsou zároveň experty v mezinárodní síti tance a nonverbální komunikace. Vybraní choreografové na jednotlivých místech celé zeměkoule jsou absolventy Institutu pohybových studií Laban/Bartenieff.

V Evropě jsou vybráni choreografové z Německa, Švýcarska, Norska, Francie, Itálie, Belgie,Holandska a České republiky, celosvětově z kontinentů Severní a Jižní Ameriky, Austrálie, Asie a Afriky. Choreografie budou tvořeny pro účastníky místní komunity, tanečníků i netanečníků každého věku a různých pohybových možností. Místa konání jsou označena na mapě webových stránek projektu. Z České republiky byla pro tento projekt oslovena Rena Milgrom. "Letošní choreografii chceme pojmout rituálně. Vycházíme z lokálního problému postupně a drasticky zvětšujícího se sucha.  Je potřeba vodu uchovávat a lépe s ní hospodařit. Zabýváme se otázkou nevědomí, znečištění, plýtvání , lidských vztahů a zodpovědnosti."
Jednotlivé tance kolem zeměkoule budou reflektovat důležitost vody jednak z hlediska vnímání místních účastníků projektu a zároveň z hlediska ekosystému , který sdílí celé lidstvo.


Plynutí - tok - jako médium tanečního hnutí může propojit komunitu, stejně jako voda spojuje lidstvo.
Tanec pro vodu chce propojit lokální komunity do té celosvětové, která by měla chránit a zajišťovat, aby všichni lidé měli přístup k čisté pitné vodě, a aby voda, která skrze nás proudí byla blahodárná a ne ničivá.
Převzít odpovědnost, vážit si vody a chránit ji, může snadněji posunout lidi i k jiným způsobům ochrany naší planety.


GWD zvýší povědomí o důležitosti tématu u všech účastníků i diváků a poskytne model pro posílení místní komunity k tomu, aby zaujala postoj a chopila se akce.
Tento projekt propojí místní experty a organizace v oblasti životního prostředí, umělce i širokou veřejnost v procesu, který může dát základ pro další spolupráci.


Projekt si klade tyto cíle

  • Prostřednictvím umění - tance, zvýšit povědomí o důležitosti vody na zemi, jejích problémech a řešeních
  • Příspět ke vzdělání široké veřejnosti v jedné z nejdůležitějších otázek životního prostředí
  • Zapojit co největší počet tanečníků i netanečníků různého věku - děti, mládež, dospělé a seniory
  • Propojit umění a oblast životního prostředí
  • Propojit organizace uměleckého a enviromentálního zaměření s místní komunitou
  • Posílit tímto projektem lidskou soudržnost a spolupráci
  • Využít unikátní způsob tvorby choreografie
  • Poskytnout obyvatelům Prahy neobvyklý site-specific zážitek
  • Zapojit Prahu do celosvětového projektu

Partneři projektu


Kudyznudy.cz - tipy na výlet