Global Water Dances

Global Water Dances is a worldwide project, which took place for the first time on 25 June 2011 in about 70 locations around the world - in Prague on Strelecky Island... 2021 is the sixth Global Water Dances event and the 10th year of working and dancing together for safe water. For this reason, Global Water Dances is expanding the one-day event to a full week of festivities, running from Tuesday, June 8 (World Ocean Day) to Sunday, June 13.

Letošního Tance pro vodu se účastní 169 lokalit po celé zeměkouli. Mapu míst, spoustu zajímavých informací, fotek i tanečních videí pro inspiraci a nakonec filmový dokument najdete na www.globalwaterdances.org. 

V České Republice se chceme v letošní tvorbě zamyslet nad úzkým propojením člověka a vody, jak se vzájemně ovlivnují naše problémy a témata. Voda, stejně jako člověk je nositelem informací, je životodárným činitelem i ničitelem zároven.... Sledovat nás můžete i na facebooku.

Letošní Global Water Dance se tančí za svítání. V tom krátkém čase, kdy se světlo jemně chvěje, kdy teprve vchází mezi větve, listy, domy a cesty, a to co se děje, se děje uvnitř, ne ještě zjevně. V čase, kdy je možné být kamenem i řekou, světlem i šerem - pár okamžiků před tím, než se stáváme lidskou bytostí - člověkem.


 FILM VYCHÁZENÍ

Film vznikl jako sestřih momentů tance za svítání v blízkosti různých vod - řek, říček, potůčků i mokřadí nedaleko Prahy.


POETICKÉ REFLEXE

našich tanečníků


FOTOGRAFIE


DĚKUJEME VŠEM, KDO SE NA PROJEKTU TANCE PRO VODU PODÍLELI JAKO TANEČNÍCI, ORGANIZÁTOŘI, FIMLAŘI, FOTOGRAFOVÉ, STŘIHAČI, HUDEBNÍCI, GRAFICI, A TAKÉ DIVÁCI.

CHCME TAKÉ VYJÁDŘIT SVŮJ DÍK VŠEM, PRO KTERÉ JE TÉMA VODY - JEJI PŘÍTOMNOSTI V KRAJINĚ, JEJÍ ZDRAVÉ CIRKULACE A ČISTOTY - ZÁSADNÍ A ŽIJÍ V SOULADU S TÍM.


VÍCE O PROJEKTU 

Global Water Dances je odvážná umělecká iniciativa zaměřená na kritickou potřebu záchrany pitné vody. Už dnes se odhady pohybují kolem 5 milionů úmrtí ročně způsobených znečištěnou vodou. 

V roce 2025 bude více než polovina světové populace čelit problémům souvisejících s vodou.Global Water Dances je modelem, jak prostřednictvím umění upozornit obyvatelstvo a vytvořit povědomí o problémech životního prostředí. Je také výzvou, jak lidi sjednotit, aby společně nacházeli řešení. Účastníci i diváci tohoto projektu se dozví, jak je kritická role lidstva v ochranně vodních zásob. 

Iniciátoři projektu jsou zároveň experty v mezinárodní síti tance a nonverbální komunikace. Vybraní choreografové na jednotlivých místech celé zeměkoule jsou absolventy Institutu pohybových studií Laban/Bartenieff a budou pracovat se systémem tzv. pohybových sborů. Tanečníci zrcadlí dynamické vzorce a zákony přírody v lidském pohybu.V Evropě jsou vybráni choreografové z Německa, Švýcarska, Norska, Francie, Itálie, Belgie,Holandska a České republiky, celosvětově z kontinentů Severní a Jižní Ameriky, Austrálie, Asie a Afriky. Všichni jsou označeny na mapě webových stránek projektu.

Z České republiky byla pro tento projekt oslovena Rena Milgrom. Choreografie budou tvořeny pro účastníky místní komunity, tanečníků i netanečníků každého věku a různých pohybových možností. Jednotlivé tance kolem zeměkoule budou reflektovat důležitost vody jednak z hlediska vnímání místních účastníků projektu a zároveň z hlediska ekosystému, který sdílí celé lidstvo. Plynutí - tok - jako médium tanečního hnutí může propojit komunitu, stejně jako voda spojuje lidstvo. Komunity vznikaly vždy tam, kde byla v blízkosti voda. Pohyb zrovna tak může poskytovat ztělesněný způsob vytváření komunity a přinést nová porozumění sebe i svého okolí a nové způsoby mezilidského chování. 

Tanec pro vodu chce propojit lokální komunity do té celosvětové, která by měla chránit a zajišťovat, aby všichni lidé měli přístup k čisté pitné vodě, a aby voda, která skrze nás proudí byla blahodárná a ne ničivá.Převzít odpovědnost, vážit si vody a chránit ji, může snadněji posunout lidi i k jiným způsobům ochrany naší planety. Global Water Dances zvýší povědomí o důležitosti vody u všech účastníků i diváků a poskytne model pro posílení místní komunity k tomu, aby zaujala postoj a chopila se akce. Tento projekt propojí místní experty a organizace v oblasti životního prostředí, umělce i širokou veřejnost v procesu, který může dát základ pro další spolupráci. 

Cíle projektu: 

  • Prostřednictvím umění - tance, zvýšit povědomí o důležitosti vody na zemi, jejích problémech a řešeních
  • Příspět ke vzdělání široké veřejnosti v jedné z nejdůležitějších otázek životního prostředí
  • Zapojit co největší počet tanečníků i netanečníků různého věku - děti, mládež, dospělé a seniory
  • Propojit umění a oblast životního prostředí
  • Propojit organizace uměleckého a enviromentálního zaměření s místní komunitou
  • Posílit tímto projektem lidskou soudržnost a spolupráciVyužít unikátní způsob tvorby choreografie
  • Poskytnout obyvatelům Prahy neobvyklý site-specific zážitek
  • Zapojit Prahu do celosvětového projektu
Kudyznudy.cz - tipy na výlet