VĚDOMÉ TĚLO

Somatické umění pohybu a Somatické terapie


VZDĚLÁVACÍ A SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM  (160 - 500 h) 

Hlavní lektor/facilitátor:  Rena Milgrom, CMA, RSMT

hostující lektoři:   Katarína Žubretovská - Žubra (SK), MgA Anna Línová

Pre-workshop programu Vědomé Tělo se uskuteční  

6.1. 2022 od 18:3-21h  ONLINE  Přihlásit se můžete zde

Začátek  programu:  dle harmonogramu po naplnění kapacit

Progam pro všechny zájemce o tělesné prožívání, tělesné myšlení, a vnímání. Nabízí hluboký ponor do vývojové kineziologie, pohybových vzorců, ideokineze ,autentického vyjádření a somatické terapie. Cesta somatického umění je z podstaty cesta tvořivá, cesta sdílení a radostného bytí v těle. Učíme se také vnímat a číst pohyb druhých, což je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Rozvíjíme koncentraci a intuici skrze principy Mindfulness. V pohybu tomu říkáme Bodyfulness.

Vzdělávání staví na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™, BODY MIND CENTERING™, AUTHENTIC MOVEMENT &  Hakomi method

Program je 3 letý, setkáváme se zpravidla  jeden víkend za měsíc v kombinaci s pobytovým letním týdnem v rezidenčním centru  v přírodě.  Každé setkání je obsahuje sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi. 
Více informací naleznete na webu programu: www.vedometelo.cz

Proč studovat pohyb...


Tělesný pohyb je pramenem lidského úsilí. Člověk se pohybuje proto, aby uspokojil svoje potřeby. Směřuje pohyb ke všemu, co má pro něj hodnotu. Nemůžeme si hrát, pracovat, bojovat ani vyjadřovat lásku, aniž by v těle neproběhl byť i malý pohyb. 
Akce hovoří mnohem hlasitěji než slova. Moje i tvoje identita je určována tím, co udělám a jakým způsobem to dělám.
Pohyb je všude a ve všem co děláme.
Když chceš interagovat s milovanými, záleží na tvém pohybu.
Když se chceš zlepšit ve své práci nebo kariéře, záleží na tvém pohybu.
Když chceš zapůsobit na ostatní, záleží na tvém pohybu.
Proč studovat pohyb? 

Protože rozumět pohybu odemyká tvůj potenciál a kapacitu ve všech směrech. Studium pohybu je transformací osobnosti.


Pro koho je program určen?

 • pro milovníky pohybu
 • pro milovníky tvořivosti, autenticity, improvizace
 • pro tanečníky i netanečníky
 • pro terapeuty (taneční, muziko, drama, fyzio)
 • pro psychoterapeuty
 • pro sociální pracovníky
 • pro kouče, leadery

Co přináší program Vědomé Tělo

do života a kariéry?

 1. Kinestetickou inteligenci (tělesné vnímání, integrovaný pohyb, zkušenostní anatomii, umění doteku, uzemnění, práci s dechem)
 2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a vnímat hudbu, pracovat s hlasem)
 3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
 4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
 5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
 6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
 7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
 8. Kreativitu! Umění si hrát, tvořit a prožívat!
Kudyznudy.cz - tipy na výlet